Onderwijsinnovatie

Het luik onderwijsinnovatie wordt op de faculteit Economie en Bedrijfskunde ondergebracht in de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO), meer bepaald Kwaliteitscel Onderwijs (KCO). De medewerker Onderwijsinnovatie rapporteert aan de onderwijsdirecteur van de Faculteit, prof. Ignace De Beelde.

Innovatievisie

De faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt beleidsmatig op 2 onderwijsinnovatiesporen.

Een eerste spoort focust zich op de technische, ondersteunende functie van onderwijsvernieuwing. Projecten zoals smartpodium, video streaming, de flipped class room, de online peer assessment tool (WEBpa), ... krijgen hier hun stek. De faculteit werkte nauw mee aan de implementatie en optimalisatie van de peer assessment tool, Webpa, die nu universiteitsbreed wordt toegepast.

Op een tweede spoor wordt de pedagogische lijn verder uitgetekend. Hierbij legt men de nadruk op samenwerkend en actief leren, competentiegericht leren en reflectie op het handelen binnen de verschillende opleidingsonderdelen. Het probleemgestuurd leren en zijn alternatieve evaluatievormen, het conceptueel kader van peer assessment, bachelor-of masterproef, competentiegericht toetsen, ... zijn hier treffende voorbeelden van. De faculteit Economie en Bedrijfskunde was een pionier in het invoeren van de probleemgestuurde vakken. Zij heeft in alle masterjaren van haar basisopleidingen minstens één vak dat op een unieke probleemgestuurde manier wordt overgebracht.

Onderwijsinnovatieprojecten

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de projecten onderwijsinnovatie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de voorbije twee jaar:

Klik hier voor een overzicht van de lopende onderwijsvernieuwingsprojecten aan de Universiteit Gent.

Onderwijsvernieuwingstips

 • Werkt u met groepswerken, denk na voor de implementatie van de WebPA tool (peer assessment). Hier vindt u meer informatie.
  • Wenst u een training omtrent peer assessment? Ga door naar deze pagina.
 • Wilt u uw lessen opnemen? Meer informatie omtrent de opnames van weblectures vindt u hier.

Onderwijsdag

2020

Bekijk hier de presentaties van de afgelopen onderwijsdag op maandag 7 september 2020.

Sessies:

Sessie 1: Lesgeven met tablet:  powerpoint en opname

Sessie 2: Online evalueren: powerpoint en opname

Sessie 3: PeerScholar: opname

Sessie 4: Hybride lesgeven: pedagogische aandachtspunten: powerpoint en opname

Voor meer informatie omtrent de sessie ‘de kracht van kennisclip’ verwijzen we graag naar het centraal vormingsaanbod

Op de faculteit kan je kennisclips opnemen in de facultaire kennisclipruimte. Reserveren van de kennisclipruimte? Hilde.vandecapelle@ugent.be

2019

Bekijk de presentaties van afgelopen onderwijsdag op maandag 16 september 2019.

Workshops:

2018

Bekijk de presentaties van de onderwijsdag op maandag 10 september 2018.

Workshops:

Keynote:

'Duurzaamheid in de opleidingen Economie en Bedrijfskunde' - Thomas Block en Ellen Vandenplas

Hier vindt u de link naar de opname van de keynote. Open de video niet in internet explorer, maar in een andere browser.

2017

Bekijk de presentaties van de onderwijsdag op maandag 18 september 2017.

Workshops:

Keynote:

‘Van moetivatie naar motivatie bij Economie studenten’ – Maarten vansteenkiste

Hier vindt u de link naar de opname van de key note.

Open de video niet in internet explorer, maar in een andere browser.

2016

Bekijk de video-opnames van de workshops of de foto's van de FEB onderwijsdag (12 september 2016).

Innoversity Challenge: de winnaars

De faculteit stelt personeelsleden en studenten van de faculteit in de bloemetjes. Proficiat met de overwinning!

Te ontlenen materiaal

 1. Smartpodium in auditorium Devreker en auditorium Quetelet
 2. Vaste capture agent in auditorium Devreker
 3. Eén mobiele capture agent
  Via de mobiele capture agent kan je in andere auditoria/leslokalen dan auditorium Devreker en Quetelet lessen opnemen. De capture agent in auditorium Devreker beschikt over de pro licentie zodat live streaming mogelijk is. De mobiele capture agent, die ook beschikt over een pro licentie, kan je ontlenen via of
 4. Draadloze verbinding van beamer naar PC (HDMI zender zoals in de faculteitsraadzaal)
  Met een draadloze verbinding van PC naar beamer zendt men niet alleen het beeld, maar ook het geluid draadloos door. Men heeft dus de volledige vrijheid om een PC en beamer eender waar op te stellen, niet gehinderd door kabellengte.
 5. Handycam + statief
  Wil je op kleinschalig niveau kennisclips opnemen, dan kan je deze camera ontlenen bij de dienst techniek en budget ( of )
 6. Scanner voor het bijhouden van aanwezigheden
  De faculteit heeft een draadloze scanner gekocht die gebruikt kan worden om aanwezigheden bij te houden in de lessen. Deze scanner heeft een reikwijdte van 100 meter en wordt gelinkt aan de module puntenboek binnen Minerva. Meer informatie op: https://icto.ugent.be/nl/manual/Minerva/Puntenboek#vraag4.
 7. Interactief werken in de les

Contact

mevr. Fanny Buysschaert