Curriculum samenstellen Algemene Economie

Structuur van de opleiding

De details over het programma vind je terug in de online studiekiezer van de UGent.

Keuzevakken

In het voorbereidingsprogramma zitten geen keuzevakken. 

In jouw master kies je 18 studiepunten keuzevakken uit een vastgelegde lijst. In heel uitzonderlijke gevallen kan één afwijkend keuzevak worden toegestaan (in het kader van de masterproef - positief advies van promotor noodzakelijk). 

Door een specifieke combinatie van keuzevakken, kan dit ook 19 of 20 studiepunten bedragen. Minder dan 18 studiepunten kan niet. 

Je neemt best de algemene regels rond keuzevakken door. 

Bekijk ook altijd goed of je voldoet aan de gevraagde begincompetenties van een keuzevak en bij twijfel contacteer de lesgever. 

Masterproef

De masterproef is het slotstuk van je opleiding.

 • Wens je af te studeren op 1 academiejaar, dan raden we je ten sterkste aan reeds in de zomer op zoek te gaan naar een masterproefonderwerp.
 • Wens je af te studeren op 1,5 academiejaar, dan raden we je aan om zeker voor de start van het tweede semester, op zoek te gaan naar een onderwerp. Het vak 'methodologie van het algemeen economisch onderzoek' uit het voorbereidingsprogramma (eerste semester) zal je laten kennismaken met de verschillende domeinen. Zodat je gericht een onderwerp kan kiezen, dat indien gewenst aansluit bij je vooropleiding.. 
 • Wens je af te studeren op 2 of meer academiejaren, dan ga je op zoek naar een onderwerp in de zomer voor je aan het afstudeerjaar start. 

Meer specifieke informatie en een lijst met onderwerpen vind je hier.

Voorbereidingsprogramma en master combineren

Studenten die beslissen om vakken uit twee verschillende opleidingen te combineren worden GIT-studenten genoemd. Zij volgen namelijk een geïndividualiseerd traject (GIT).

Bij het samenstellen van jouw vakkenpakket dien je je te houden aan het curriculum-reglement.

De belangrijkste elementen waarmee je rekening moet houden zijn:

 • Masterproef als slotstuk: De masterproef is het slotstuk en mag je enkel toevoegen als je ook alle vakken hebt opgenomen, zowel alle vakken in het voorbereidingsprogramma als in je master.
 • Je wordt beperkt tot maximaal 90 studiepunten: Dit betekent dus dat je het voorbereidingsprogramma en de master mag combineren in 1 academiejaar. Dit op voorwaarde dat je minimaal over een academische bachelordiploma beschikt.

Zolang je de voorwaarden in het GIT-reglement respecteert, kan je zelf beslissen hoeveel vakken je wenst op te nemen en kan je ook beslissen welke vakken je wenst op te nemen uit je master bovenop de vakken van het voorbereidingsprogramma. De curriculumcommissie heeft steeds de eindbeoordeling over jouw curriculumvoorstel.

Inschrijven voor twee opleidingen

Studenten dienen eerst in te schrijven (of een inschrijvingsaanvraag aan te maken voor niet-UGent studenten) voor het voorbereidingsprogramma. Eens ze daarvoor zijn ingeschreven kunnen ze via de knop 'inschrijven vervolgopleiding'  zich ook inschrijven in de master.

Voor de twee opleidingen op exact hetzelfde moment inschrijven kan niet, de inschrijving in het voorbereidingsprogramma is namelijk de toelatingsvoorwaarde om ook in de master te kunnen inschrijven.  

Specifieke tips

 • Het vak ‘monetaire theorie en beleid’ volgt op het vak ‘conjunctuur en groei’. Indien mogelijk neem je deze twee vakken beter niet gelijktijdig op in je curriculum.
 • Er zitten geen vakken 'wiskunde' in de opleiding, maar sommige economische theorieën worden wel wiskundig ondersteund. Daarom is het aan te raden om basiskennis rond integralen, afgeleiden, matrixen, ... (leerstof 5de-6de middelbaar) op te frissen. Tijdens de eerste lessen van het vak 'methodologie van het algemeen economisch onderzoek' zal extra aandacht besteed worden aan het opfrissen van de wiskundige begrippen. Zit de wiskunde ver weg, dan kan je gratis deelnemen aan de online cursus en/of aan de vakantiecursus wiskunde in september. 

Voorbeeldtrajecten

Voorbeeld 1: Je hebt al enkele vrijstellingen in de opleiding Algemene economie omwille van gelijkaardige vakken die je reeds in een vooropleiding volgde en je moet in totaal nog maar 68 studiepunten afleggen.

Je beslist om alle vakken van het voorbereidingsprogramma en de master af te leggen in één academiejaar en start tijdig met het zoeken naar een masterproefonderwerp. Je behaalt een extra diploma in één academiejaar.

Voorbeeld 2: Je hebt nog een resterend stuk van 15 studiepunten uit een vorige opleiding af te werken.

Dit academiejaar schrijf je je voor de resterende 15 studiepunten van jouw vorige opleiding + neem je alle vakken van het voorbereidingsprogramma op + en kies je voor een aantal mastervakken. In het volgende academiejaar werk je dan het resterende stuk van jouw opleiding Algemene economie af.

Voorbeeld 3: Je hebt geen of weinig vrijstellingen en wil het programma niet werken in één academiejaar. Toch wil je liefst op een zo kort mogelijke tijd afstuderen.

Dit academiejaar leg je alle vakken af, dus het volledige voorbereidingsprogramma + 42 studiepunten uit de master (exclusief de masterproef). In het volgende academiejaar werk je tijdens het 1ste semester de masterproef af en combineer je dit met je zoektocht naar werk. Je studeert af in januari.

Voorbeeld 4: Je hebt geen of weinig vrijstellingen en wenst maximaal 60 studiepunten op te nemen per academiejaar.

Dit academiejaar leg je alle vakken van het voorbereidingsprogramma af en reeds voor 30 à 35 studiepunten vakken af uit de master (waaronder zeker alle 2de semester vakken). In het volgende academiejaar werk je tijdens het 1ste semester de masterproef af samen met de eerste semestervakken die je nog dient af te leggen (we raden aan om 'monetaire theorie en beleid' door te schuiven). Je studeert af op 1.5 jaar.

Vrijstellingen

Indien je in het verleden reeds vakken hebt gevolgd die inhoudelijk overlappend zijn met vakken uit de opleiding Algemene economie kan je ervoor kiezen een vrijstelling aan te vragen.

 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken in het voorbereidingsprogramma en in de master.
 • Het is toegestaan vrijstellingen aan te vragen voor keuzevakken.
 • De vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt, moet je gevolgd hebben binnen een academische/universitaire opleiding.
 • Een vrijstelling aanvragen is nuttig als je kan aantonen dat er minimaal 90% overkomst is tussen de geziene leerstof binnen het vak/de vakken die je in het verleden gevolgd hebt en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

De aanvraagprocedure kan je hier vinden. Je vindt er ook een lijst met vaak aangevraagde vrijstellingen in het verleden ter inspiratie (deze is niet bindend).

OASIS

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Geef aan in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen. 

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende (keuze)vak niet wenst te volgen of wenst uit te stellen naar het volgende academiejaar.

Werken en studeren combineren

Als je werken en studeren wenst te combineren, is het belangrijk dat je realistisch bent.

Neem zeker de info door voor werkstudenten.

Programmawijzigingen en overgangsmaatregelen (enkel relevant voor wie in 2023-2024 in de opleiding Algemene Economie zit)

Binnen het voorbereidingsprogramma Algemene Economie worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het vak ‘Financiële markten en producten’ (5 studiepunten) verdwijnt
 • Het vak ‘markten en prijzen’ en het vak ‘conjunctuur en groei’ gaan van 6 naar 5 studiepunten

Binnen de master Algemene Economie worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het vak ‘Financiële markten en producten’ (6 studiepunten) wordt toegevoegd
 • Het aantal studiepunten aan keuzevakken wordt verlaagd van 18 studiepunten naar 12 studiepunten

Studenten die waren ingeschreven in AJ 2023-2024 en hun diploma nog niet behaald hebben, stappen in AJ 2024-2025 over naar de nieuwe programmaversie.

Omwille van deze programmawijzigingen gelden volgende overgangsmaatregelen:

 • Studenten die reeds geslaagd waren voor ‘Financiële markten en producten’ (5 studiepunten) in het voorbereidingsprogramma dienen 18 studiepunten aan keuzevakken op te nemen binnen de master.
 • Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Financiële markten en producten’ (5 studiepunten) in het voorbereidingsprogramma leggen het vak ‘Financiële markten en producten’ af aan 6 studiepunten in de master en dienen 12 studiepunten keuzevakken af te leggen.

Hulp nodig?

Een vraag over de inhoud van de opleiding, je traject of de samenstelling van je curriculum? Dan kan je terecht bij Laure Janssens

Op zoek naar inhoudelijke begeleiding voor het vak ‘economie’? Dan kan je terecht bij Ann Maes

Een vraag over wiskundige begrippen, mogelijkheden onlinecursus of vakantiecursus wiskunde? Dan kan je terecht bij Willy Arts

Een vraag over je algemene studiemethode, studieplanning? Dan kan je terecht bij Laure Janssens