Financiën en economie


Ons onderzoek


Waarom?

De publieke financiën zijn belangrijk: zonder middelen geen beleid! Efficiency en equity overwegingen dienen hierbij sturend te zijn. Vraag is hoe die interageren met behavioural inzichten en met politieke factoren.

Hoe? 

Tijdreeksanalyses / panel data analyses / dif-in-dif analyse / experimenten

Wat?

Onderzoeksvragen die centraal staan in dit kader zijn: is de lokale belastingstructuur politiek bepaald? Hoe beïnvloeden de lokale belastingkeuzes de herverkiezingskansen van politici? Hoe bepalend zijn lokale belastingen voor de woonplaatskeuze van burgers en indirect dus ook voor het objectief belastingvermogen van een gemeente? Zijn lokale belastingen een intermediërende variabele bij hun beslissing over hoe tevreden ze zijn inzake het lokale beleid?

Stromen dotaties meer naar gemeenten met politieke affiliaties in Brussel? Hoe kunnen we dotatiestromen optimaliseren? Wat is het belang van onze fiscal federalism en partijpolitieke context in deze? Hoe kan je de regionale belastingen optimaliseren? Welke modellen laten toe om regionale belastingontvangsten te voorspellen? Hoe kan je belastingen nudgen, zodat ze meer aanvaardbaar worden? Wat is bepalend voor de tax compliance?

Publicaties