Info voor nieuwe studenten

Introductiedagen nieuwe studenten academiejaar 2023-24


Tijdens één van de twee introductiedagen op donderdag 21 september OF vrijdag 22 september 2023, die starten om 10u in Auditorium B Andreas Vesalius van het Farmaceutisch Instituut (Campus Heymans), maak je kennis met de faculteit, de opleiding, je medestudenten, enz. Je krijgt er veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd aan je eerste lesweek kan beginnen (flyer, cursussen, handboeken, labojas, lesrooster, enz.).

Alle studenten wiens achternaam begint met een letter uit de eerste helft van het alfabet (a-n) worden op donderdag 21 september om 10u verwacht. De studenten wiens achternaam met een letter begint uit het tweede deel van het alfabet (o-z) worden op vrijdag 22 september om 10u uitgenodigd. Kies de ingang via het hellend vlak van de nieuwbouw, Blok B!  Registratie voor deze activiteit is niet nodig, maar we verwachten wel dat iedereen komt!

Breng een degelijke rugzak of tas mee om de aangekochte spullen in op te bergen.


Onze introductiedag start met een plenaire sessie van 30 minuten in het auditorium, tijdens dewelke je kennis zal maken met de decaan, FSA, monitoraat, UFORA en OASIS, STUFF en GFK. Na deze uiteenzetting zal de grote groep studenten in 3 opgedeeld worden (maximaal 60 studenten per subgroep) en krijgt elke groep twee begeleiders (Farmacie student) toegewezen die hen op sleeptouw nemen naar 3 “haltes” of activiteiten, die elk ongeveer 40 minuten duren. Het ganse traject duurt bijgevolg 2 uren en je kan altijd vragen stellen aan jouw begeleider. Rond 12u30 min is iedereen klaar om naar huis te gaan of te lunchen of samen leuke dingen te doen.

Lesroosters

De lessen starten op maandag 25 september 2023.

Als je ingeschreven bent, kan je jouw lesrooster zien via de link “Mijn kalender” op Oasis. De wijze waarop je te werk gaat om jouw rooster te raadplegen, lees je op het elektronisch leerplatform UFORA onder INFOSITE Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Er is ook een instructiefilmpje.

Boeken, syllabi en labojas

De boekenverkoop wordt elk jaar georganiseerd door de studentenvereniging Gentse Farma Kring (GFK). Voor  de eerste bachelor gaat deze boekenverkoop door op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2023. De boekenverkoop is één van de 3 haltes op de introductiedag zelf. Je kan dan cursussen, handboeken en extra benodigdheden (labojas, veiligheidsbril, spatel, peer) kopen. Je moet elektronisch betalen via terminal en betaalkaart (ongeveer 250 euro). Je hoeft je niet te registreren voor de boekenverkoop! Het GFK koopt voldoende syllabi voor iedereen!

Op de studiefiches van de vakken, zie je ook welke boeken of syllabi je zeker nodig hebt. Een labojas en veiligheidsbril zijn verplicht tijdens de practica.

Virtuele rondleiding voor de farmaciestudent aan de UGent

Zomercursus chemie

De faculteit richt een zomercursus chemie in voor studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs, of anders gezegd, voor studenten die wekelijks één uur chemie of twee uur natuurwetenschappen hebben gehad.

Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun chemische voorkennis willen opfrissen kunnen zich inschrijven voor een online zelfstudiepakket.

Studentenadministratie

Als je vragen hebt over de administratieve kant van studeren aan de faculteit, richt je dan tot de facultaire studentenadministratie (FSA).

Monitoraat

Tijdens je studie kan je rekenen op persoonlijke begeleiding via het monitoraat.

Meer info over de werking van de studiebegeleiding en van de trajectbegeleiding kan je vinden op de specifieke websites.

Vrijstellingen of studieomvangvermindering

Als je reeds één of meerdere credits behaald hebt in een andere verwante (universitaire) opleiding, kom je misschien in aanmerking om een vrijstelling van één of meerdere vakken te krijgen. Ook als je al een diploma behaald hebt aan een (andere) universiteit of hogeschool in een medische of wetenschappelijke richting, kom je in aanmerking om studieduurverkorting aan te vragen.

Alle documenten in verband met vrijstellingsaanvragen moeten tijdig (bij voorkeur voor de aanvang van het academiejaar) ingediend worden bij de facultaire trajectbegeleider.

Ligging faculteit en Openbaar Vervoer

De faculteit is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Op weekdagen vertrekt Tram 4 vanuit het station Gent St-Pieters naar het UZ Gent.  De Faculteit Farmaceutische Wetenschappen ligt op korte wandelafstand (4 minuten) van de eindhalte van deze tram. Meer info vind je onder routebeschrijving.

Studentenraad en Studentenvereniging

Als student ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de studentenvereniging GFK.

Activiteiten GFK: stadsspel en Eerste Bachelorweekend

De studentenvereniging Gentse Farma Kring organiseert allerlei activiteiten om je een onvergetelijke studententijd te bezorgen.

Op maandagnamiddag 25 september is er geen les en organiseert het GFK van 14u tot 17u het populaire stadsspel om jouw medestudenten en de stad beter te leren kennen. Registratie voor deze activiteit is wel verplicht via de GFK website.

 

Speciaal voor de eerstejaarsstudenten organiseert het GFK ook een Eerste Bachelor Weekend in oktober. Zo’n weekend is ideaal om je medestudenten en het GFK beter te leren kennen.  Registratie voor deze activiteit is eveneens verplicht en je kan je inschrijven via de facebooklink van de Gentse Farmakring