IOC erkent UGent als olympisch studie- en onderzoekscentrum

(16-10-2023)

Laboratorium voor Sportwetenschappen - Jacques Rogge (vergrote weergave)

(12-10-2023) Met de erkenning van het Jacques Rogge Olympisch Studiecentrum (JOSC) treedt de UGent toe tot een select wereldwijd netwerk van door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkende olympische studie- en onderzoekscentra.

Het is de bedoeling dat dit nieuwe centrum een centraal knooppunt wordt voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening over de olympische waarden: uitmuntendheid, vriendschap en respect. Door UGent-onderzoekers uit verschillende wetenschapsdomeinen samen te brengen, wil het JOSC de ontwikkeling en verspreiding van de olympische waarden bevorderen in de theorie én de praktijk. Daarnaast wil het JOSC ook nieuwe onderzoekssamenwerkingen, zowel intern als extern, exploreren. 

"Heel wat van onze huidige initiatieven, zoals de opleidingen 'Belgian Olympic Academy' en 'Becoming an Olympian in Sports Analytics', zitten nu verspreid. Door die initiatieven in het JOSC samen te brengen en te coördineren hopen we meer mensen te bereiken", aldus centrumdirecteur Bram Constandt. 

Het JOSC is het derde olympische studie- en onderzoekscentrum in België dat door het IOC erkend wordt, na centra in Louvain-La-Neuve en de VUB. Het Gentse centrum zal ook aandacht besteden aan het bestuderen van de Belgische olympische geschiedenis in het algemeen en de erfenis van voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge (1942-2021) in het bijzonder. 

Meer info

Website Internationaal Olympics Comité

Contact

bram.constandt@ugent.be; +32 474 24 71 03