Onderzoeksprojecten

EPOSM: Evidence-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing

EPOSM is een Erasmus+ Sport samenwerking tussen academische en niet-academische organisaties dat sport gerelateerde matchfixing onderzoekt in verschillende sportdisciplines op Europees niveau. Bovendien zal dit project ook op maat gemaakte trainingssessies organiseren.

Het doel van EPOSM is in eerste instantie het bewustzijn over de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing verhogen. Even belangrijk is om de morele beoordeling over het feit dat sportgerelateerde matchfixing fout is, te stimuleren. Sportgerelateerde matchfixing bedreigt namelijk de geloofwaardigheid en de aantrekkelijkheid van sport. Tot slot willen de onderzoekers en betrokken partijen hun kennis over sportgerelateerde matchfixing delen en overdragen via de organisatie van op maat gemaakte trainingssessies.

Contact: Stef Van Der Hoeven
Meer info: https://www.eposm.net/


  PrOFS: Prevention Of Fraud in Sports

  Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering in preventie van fraude in sport. Het project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers, diverse stakeholders in de strijd tegen fraude in sport, en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

  Vanuit een wetenschappelijke basis willen de onderzoekers van het PrOFS project enkele concrete tools ontwikkelen en testen voor het werkveld binnen de sportsector, zoals de fraude in sport barometer, risicoaudit of misdaad-monitoring. Daarnaast willen de onderzoekers ook concrete oplossingen aanreiken zoals nieuwe wetgeving, educatieve workshops of competitie-hervormingen, met als ultieme doel de optimalisatie van de strijd tegen fraude in sport.

  Contact: Prof. dr. Annick Willem
  Meer info: https://www.sportmanagementugent.com/profs


  Onderzoeksplatform Sport

  Sinds 1 oktober 2017 bestaat het Onderzoeksplatform Sport, een onderzoekssamenwerking tussen de KULeuven, VUB en UGent voor beleidsrelevant onderzoek in de sport in Vlaanderen, gefinancierd door Sport Vlaanderen. Het platform beslaat drie verschillende onderzoekslijnen:

  • Beleidsmonitoring
  • Sportparticipatie
  • Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen.

  Thomas De Bock van het team Sportmanagement UGent werkt op de onderzoekslijnen beleidsmonitoring en sportparticipatie, specifiek omtrent laagdrempelig sporten.

  Contact: Thomas De Bock
  Meer info: https://www.sport.vlaanderen/onderzoeksplatform-sport/

  Clubgrade

  In 2017 startte het project Clubgrade waarbij, in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de onderzoeksgroepen Sportmanagement en Sportpedagogiek vanuit een wetenschappelijke basis een begeleidingstraject voor sportclubs ontwikkelen en testen (evidence-based) om het beleidsvoerend vermogen van sportclubs te verhogen. Het doel van dit begeleidingstraject is dat sportclubs geholpen worden in

  • Professioneler kunnen werken
  • het aankunnen van maatschappelijke uitdagingen
  • Voldoen aan de hoge eisen die aan sportclubs worden gesteld
  • Beschikken over een professioneel en motiverend bestuur.


  Contact: Tom De Clerck
  Meer info: https://vlaamsesportfederatie.be/clubgrade