Sportmanagement

Projecten     Medewerkers     Publicaties     Samenwerking

 

 

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Sportmanagement aan de UGent richt zich op effectiviteit in de sport binnen het kader van de professionalisering van sportbeleid en sportmanagement. Er wordt onderzocht hoe sportbeleid en management van sportorganisaties kan worden versterkt door professionalisering, rekening houdende met de specificiteit en waarden in de sector, zoals ethische aspecten en inclusie.

Onderzoek SportmanagementHet onderzoek valt uiteen in twee onderzoekslijnen:


Daarnaast streeft de onderzoeksgroep Sportmanagement als houder van de Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge naar onderzoek en onderwijs waarin de Olympische waarden centraal staan.

Belgian Olympic Academy

De Universiteit Gent, de Université Catholique de Louvain en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bieden om de 2 jaar een opleiding voor sportmanagers aan, zijnde de permanente vorming Management voor professionals in de sportsector: Belgian Olympic Academy. Deze opleiding is geaccrediteerd met 30 studiepunten en combineert de know how en expertise in sportmanagement van de 3 partners. 


Contact informatie

Prof. dr. Annick Willem - Prof. dr. Bram Constandt

Assistent: Thibault Fouquaert