Infrastructuur / Materiaal

  • Observatie-instrument voor behoefteondersteunend leerkrachtgedrag (Haerens et al., 2012)
  • Observatie-instrument voor behoefteondermijnend leerkrachtgedrag (Van den Berghe et al., 2013)