Infrastructuur / Materiaal

Aanbevolen boeken:

  • Aelterman N.,  De Muynck G. J., Haerens L., Vande Broek G. & Vansteenkiste M. (2017). Motiverend coachen in de sport. Gent: Acco.
  • Haerens L., Permentier V., Tallir I., Verstraete S., Vonderlynck V. (2017). Inspireren en bewegen. Aan de slag met ondersteunende rollen in de les Lichamelijke Opvoeding. Acco.

Online programma's:
  • Observatie-instrument voor behoefteondersteunend gedrag (Haerens et al., 2012).
  • Observatie-instrument voor behoefteondermijnend gedrag (Van den Berghe et al., 2013)

Beschikbare online tool: