Workshops en lezingen

Aanbod onderwijs

‘Van moetivatie naar goesting voor LO: de leerkracht als motiverende coach’

In deze interactieve workshop wordt vanuit het wetenschappelijk oogpunt van de Zelf-Determinatie Theorie een verfrissende blik geworpen op de huidige lesgeefpraktijk. Er wordt ingegaan op de vraag:

  • welke verschillende types motivatie er bestaan,
  • welke types motivatie goed zijn en welke minder goed,
  • hoe deze verschillende types motivatie samenhangen met de lesstijl van de leerkracht en
  • hoe leerkrachten op een motiverende wijze kunnen coachen.

Aan de hand van concrete tips, videomateriaal en case studies worden alternatieve handelingsmogelijkheden aangereikt om als leerkracht motiverend op te treden. Daarnaast kunnen deze motiverende strategieën onmiddellijk uitgeprobeerd worden in een authentieke lessituatie onder de vorm van microteaching.

Duur: volledige dag (6 uur) – workshops van kortere of langere duur zijn bespreekbaar
Kostprijs: overeen te komen
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Leen.Haerens@UGent.be

‘Van moetivatie naar goesting voor LO: de directeur als motiverende coach’

Ben je geïnteresseerd in recente wetenschappelijke en theoretische inzichten met betrekking tot het motiverend coachen en begeleiden van leerkrachten? Ben je bereid om vanuit een theoretische bril jouw eigen praktijk in vraag te stellen? Dan is deze sessie misschien iets voor jou! We starten in deze interactieve sessie vanuit de Zelf-Determinatie Theorie om de basisprincipes van motiverend coachen toe te lichten. Je wordt aangemoedigd om te reflecteren over de basisdoelstellingen van onderwijs en de rol van de directeur in dit geheel. Doorheen de sessie gaan we in op implicaties voor de dagdagelijkse praktijk. 

Duur: volledige dag (6 uur) – workshops van kortere of langere duur zijn bespreekbaar
Kostprijs:
overeen te komen
Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met Leen.Haerens@UGent.be

Aan de slag met ondersteunende rollen in de les Lichamelijke Opvoeding

Hoe kan je als leraar ondersteunende rollen zoals feedbackgever, maar ook die van coach of scheidsrechter op een haalbare en efficiënte manier in jouw lessen integreren? En wat zijn de voordelen, maar ook de valkuilen van het werken met ondersteunende rollen? In deze theoretische sessie reiken we het kader aan om met de ondersteunende rollen aan de slag te gaan.
We omschrijven de vaardigheden, kennis en attitudes die leerlingen nodig hebben om de rol uit te voeren, en bespreken tegelijkertijd hoe je de rol kan opbouwen van gemakkelijk naar moeilijk. We lichten de stappen toe die je kan gebruiken om rollen uit te werken binnen je eigen praktijk en we geven ook tips over hoe je de rol kan begeleiden en evalueren.
De sessie richt zich voornamelijk op secundair onderwijs. 

Duur: 3 uur – workshops van kortere of langere duur zijn bespreekbaar
Kostprijs:
overeen te komen
Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met Leen.Haerens@UGent.be

Aanbod motiverend coachen in de sport: M-factor