Workshops en lezingen

Binnen de onderzoeksgroep wensen we actief bij te dragen tot de professionele ontwikkeling van beroepsleraren en leraren in opleiding door workshops en lezingen aan te bieden die bruikbare en effectieve handelingsmogelijkheden aanreikt om motiverend op te treden tijdens de les.

Workshop ‘Van moetivatie naar goesting voor LO: de leerkracht als motiverende coach’

In deze interactieve workshop wordt vanuit het wetenschappelijk oogpunt van de Zelf-Determinatie Theorie een verfrissende blik geworpen op de huidige lesgeefpraktijk. Er wordt ingegaan op de vraag welke verschillende types motivatie er bestaan, welke types motivatie goed zijn en welke minder goed, hoe deze verschillende types motivatie samenhangen met de lesstijl van de leerkracht en hoe leerkrachten op een motiverende wijze kunnen coachen. Aan de hand van heel concrete en bruikbare tips, videomateriaal en case studies worden alternatieve handelingsmogelijkheden aangereikt om als leerkracht motiverend op te treden. Daarnaast kunnen deze motiverende strategieën onmiddellijk uitgeprobeerd worden in een authentieke lessituatie onder de vorm van microteaching.

Duur: Volledige dag (6u) – Workshops van kortere of langere duur zijn bespreekbaar

Kostprijs: Overeen te komen

Inhoud:
Deel I: Kennismaking & theoretisch kader
Deel II: Overzicht motiverende strategieën aan de hand van authentieke videobeelden, case studies, praktijkvoorbeelden en toepassingen
Deel III: Rollenspel en microteaching

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Leen.Haerens@Ugent.be