Plastische Heelkunde

De onderzoeksgroep 'Heelkunde' onderzoekt binnen deze onderzoekslijn een brede waaier aan onderwerpen rond lipofilling, 3D-bioprinten en weefselengineering, onder leiding van prof. dr. Phillip Blondeel (algemene coördinatie).

Heeft u nood aan een diagnose of behandeling van een specialist? Surf naar de website van UZ Gent voor meer informatie.

Onderzoeksprojecten

Weefselengineering in plastische heelkunde

Weefselengineering is een zich snel ontwikkelend veld in de medische wereld. Vandaag nog vaak in labo of experimentele setting. Desalniettemin kunnen sommige in vitro technieken zeer waardevol zijn. Eén van deze technieken is het ondersteunen van de "fat graft" met een matrix om de overleving te bevorderen.

 

Isolatie van autologe endotheelcellen voor weefselengineering

HUVECs worden gebruikt als bouwstenen voor het creëren van (micro)vasculatuur in weefselengineering. Dit zijn in ons labo momenteel aangekochte, niet-autologe endotheelcellen. Endotheelcellen kunnen echter geïsoleerd worden uit patiënt-eigen weefsel zoals de dermis: human dermal microvascular endothelial cells (HDMECs). Het doel van dit onderzoek is een efficiënt protocol uitwerken voor de isolatie en kweek van deze endotheelcellen, uitgaande van beschreven protocols uit de literatuur.

 

3D-bioprinten van bloedvaten

Door middel van isolatie ASC en endotheelcellen uit resectiestuk van een abdominoplastie kan een ideale combinatie van cellen bekomen worden om met de 3D bio-printer bloedvaten te printen.

  • onderzoekers: Florian Verlauwe

Samenwerkingsverbanden

Onze dienst werkt nauw samen met wetenschappers uit Orthopedie, Gynaecologie, Experimenteel kankeronderzoek, het Cancer Research Institue Ghent (CRIG), Biomaterials, Organische chemie en Belgian Polymer Group (Engelstalige website).

Fonds Breast Engineering

Het Fonds Breast Engineering werd in 2016 opgericht door prof. dr. Phillip Blondeel, om via giften het onderzoek naar borstreconstructie mogelijk te maken. Giften aan het fonds dragen onrechtstreeks ook bij aan het verbeteren van het welzijn en wel-voelen van een vrouw, getroffen door ablatieve chirurgie na borstkanker.

Wenst u het baanbrekend onderzoek van prof. Phillip Blondeel en zijn onderzoeksgroep een duw in de rug te geven? Doe een gift!

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Phillip Blondeel, diensthoofd

  • Bernard Depypere, hoofd van het onderzoek