Plastische Heelkunde

De onderzoeksgroep 'Heelkunde' onderzoekt binnen deze onderzoekslijn een brede waaier aan onderwerpen rond lipofilling, 3D-bioprinten en weefselengineering.

Heeft u nood aan een diagnose of behandeling van een specialist? Surf naar de website van UZ Gent voor meer informatie.

Onderzoeksprojecten

Weefselengineering in plastische heelkunde

Weefselengineering is een zich snel ontwikkelend veld in de medische wereld. Vandaag nog vaak in labo of experimentele setting. Desalniettemin kunnen sommige in vitro technieken zeer waardevol zijn. Eén van deze technieken is het ondersteunen van de "fat graft" met een matrix om de overleving te bevorderen.

 

Isolatie van autologe endotheelcellen voor weefselengineering

HUVECs worden gebruikt als bouwstenen voor het creëren van (micro)vasculatuur in weefselengineering. Dit zijn in ons labo momenteel aangekochte, niet-autologe endotheelcellen. Endotheelcellen kunnen echter geïsoleerd worden uit patiënt-eigen weefsel zoals de dermis: human dermal microvascular endothelial cells (HDMECs). Het doel van dit onderzoek is een efficiënt protocol uitwerken voor de isolatie en kweek van deze endotheelcellen, uitgaande van beschreven protocols uit de literatuur.

  • onderzoekers: Lara Benmeridja, Elisabeth De Maere, Karen Van Elewijck, Sander Vandeweege

 

3D-bioprinten van bloedvaten

Door middel van isolatie ASC en endotheelcellen uit resectiestuk van een abdominoplastie kan een ideale combinatie van cellen bekomen worden om met de 3D bio-printer bloedvaten te printen.

  • onderzoekers: Florian Verlauwe, Oliver Knops, Thijs Huyck

 

Bioprinten van chondrocyten

Voor verschillende ingrepen binnen de plastische heelkunde is een een nood aan kraakbeen. Vaak wordt dit gehaald van de rib of het oor, beide procedures die gepaard gaan met enige morbiditeit. Er zal getracht worden een brug te slaan tussen de ervaring van de dienst Orthopedie met het isoleren van chondrocyten en onze ervaring met het kweken en bioprinten van cellen. Het uiteindelijk doel is, op lange termijn, een bron van autologe kraakbeencellen te creëren die tijdens allerhande ingrepen aangewend kan worden (Rhinoplastie, microtie, ...).

Samenwerkingsverbanden

Onze dienst werkt nauw samen met wetenschappers uit Orthopedie, Gynaecologie, Experimenteel kankeronderzoek, het Cancer Research Institue Ghent (CRIG), Biomaterials, Organische chemie en Belgian Polymer Group (Engelstalige website).

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Phillip Blondeel, diensthoofd

  • Bernard Depypere, hoofd research