Doelstelling

De primaire doelstelling van de Cel Biostatistiek is statistisch advies en diensten te verlenen aan onderzoekers en onderzoeksgroepen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent en het UZ Gent. Dit impliceert in de eerste plaats adviesverlening bij opzet van studies, keuze van de meest geschikte methodologie, het bespreken van problemen rondom bv. steekproefgrootte en power, evenals advies en dienstverlening bij de statistische analyse van data. De Cel stelt zich tevens tot doel gerichte initiatieven te nemen op vlak van interne opleiding en training in het gebruik van statistische methodes en software.

Ondersteuning van Masterscripties

De Cel Biostatistiek kan door (co)promoteren of supervisoren van Masterscripties geconsulteerd worden voor statistische ondersteuning in hun begeleiding van Masterscripties. Bij elke afspraak is de aanwezigheid van de promotor of een supervisor vereist.