Commissie Maatschappelijke Outreach

De Commissie Maatschappelijke Outreach (CMO) is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair beleid dat erop gericht is om de maatschappelijke identiteit van de faculteit te versterken. Als leidraad werd een beleidsplan maatschappelijke outreach uitgeschreven voor de beleidscylcus 2022-2026. Binnen dit beleidsplan werd een strategisch én operationeel kader uitgewerkt voor het versterken van de maatschappelijke identiteit van de faculteit dat is afgestemd op het bredere facultaire beleid, het onderzoeksbeleid en het onderwijsbeleid. Maatschappelijke Outreach (MO) is per definitie een beleidsdomein dat geoperationaliseerd wordt binnen het bredere geïntegreerde beleid van de faculteit.

Maatschappelijke outreach aan de faculteit

Ontdek hier alle initiatieven en mogelijkheden rond maatschappelijke outreach aan de faculteit

Beleidsplan maatschappelijke outreach

Het facultair beleidsplan maatschappelijke outreach 2022-2026 is hier terug te vinden.

Samenstelling

Voorzitter

 • Prof. Hannelore Denys

Ondervoorzitter

 • Prof. Alexander Van Tongel

Leden

 • Prof. Jan Boone
 • Prof. Bruce Poppe
 • Prof. Kristiane Van Lierde
 • Prof. Luc De Baerdemaeker
 • Prof. Jo Lambert
 • Prof. Peter Van Eenoo
 • Prof. Jan De Waele
 • Prof. Guy De Pauw
 • Prof. Alexander Van Tongel
 • Prof. Ann Van Hecke
 • Prof. Lieven Danneels
 • Prof. Hans Van Vlierberghe
 • Prof. Dimitri Beeckman / Prof. Stephanie De Maesschalck
 • Prof. Hans Verstraelen (plaatsvervanger: Aurelia De Swaef)
 • Cheïma Anrouch
 • Eline Lievens
 • Jesse Demuytere
 • Clara Leyns
 • Plaatsvervangers OAP: Caroline Verdonck, Evelyn Dhont, Uus Knops
 • Thibault Bonte
 • Emmy Van Quickelberghe
 • Séverine Raa
 • Laurence Hendrickx
 • Ann De Meulemeester
 • Annelies Vermeir
 • Maxim Khalenlow
 • Joost Boddaert
 • Plaatsvervanger studenten: Caro Coessens

Verslagen

De verslagen van de vergaderingen van de Commissie Maatschappelijke Outreach kan u hier raadplegen

Contact

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Outreach: anne.magherman@ugent.be