Ethische Commissie Dierproeven

Om dierproeven uit te voeren die gepaard kunnen gaan met pijn of ongemak, moet elk laboratorium erkend zijn door de overheid en een ethische commissie oprichten. De commissie heeft als taak de evaluatie van de geplande en uitgevoerde proeven en beschikt daarvoor over expertise op het gebied van ethiek, alternatieven voor dierproeven, dierengezondheid, dierenwelzijn, onderzoeksmethoden, proefopzet en statistische analyse.

Ethische Commissie Dierproeven

Wetgeving

Erkende opleidingen

Aanvragen  - interne informatie

https://sharepoint.ugent.be/sites/GE_ECD/

Enkel toegankelijk voor personeel van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Onderzoekers van UZGent of van andere faculteiten kunnen individueel toegang aanvragen bij ecd.ge@ugent.be

Nuttige informatie over dierproeven

Contact

Secretariaat

ecd.ge@ugent.be

Decanaat 3K3 (ingang 42)
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel. 09 332 41 90

Vlaamse overheid (informatie over reglementering, aanvraag tot erkenning laboratoria of fokinstelling, e.d.)

Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
tel onthaal: 02/553 15 12


www.lne.be/dierenwelzijn