Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Een brede wetenschappelijke basis is een belangrijke bouwsteen voor alle opleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Deze wetenschapsvakken vormen voor veel studenten een struikelblok. De studiebegeleiders bieden vakinhoudelijke begeleiding aan voor een aantal eerstebachelorvakken, zowel individueel als in kleine groepjes.

Individuele begeleiding op afspraak

Met al je vragen of problemen bij het studeren van de onderstaande vakken (zie aanbod vakinhoudelijke begeleiding per opleiding) kan je bij de studiebegeleiders terecht:

  • je begrijpt een aantal termen of een paragraaf niet uit de theorie
  • je kan bepaalde oefeningen uit de cursus/slides/werkcolleges niet oplossen
  • je kan moeilijk het onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie

Begeleiding in groep

Er worden oefensessies en vragenuurtjes georganiseerd rond bepaalde leerstofonderdelen. Deze groepssessies worden aangekondigd op de vaksites van Ufora.

Aanbod vakinhoudelijke begeleiding per opleiding

Biomedische Wetenschappen

In de opleiding Biomedische Wetenschappen is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Fysica

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Carl Sys

Wiskunde

Neen

Maak een afspraak bij Carl Sys

Algemene scheikunde

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

Organische scheikunde

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

 

Geneeskunde

In de opleiding Geneeskunde is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Cel I: deel biomedische fysica

Neen

Maak een afspraak bij Carl Sys

Cel I: deel algemene chemie

          deel organische chemie

Neen

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

Locomotorisch stelsel en huid: deel biomechanica

Neen

Maak een afspraak bij Carl Sys

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

In de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Biomedische fysica

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Carl Sys

Inleiding tot de biologische chemie

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

Biochemie: deel algemene biochemie

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Lynn Opdebeeck

Biochemie: deel metabolisme

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

 

Logopedische en Audiologische Wetenschappen

 In de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Fysica I

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Carl Sys

Chemie en inleiding tot de biochemie

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

In de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

 Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Biomechanica met inbegrip van fysica: deel fysica

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Carl Sys

Chemie en inleiding tot de biochemische processen: deel chemie

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

Chemie en inleiding tot de biochemische processen: deel inleiding tot de biochemische processen

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Lynn Opdebeeck

Biochemie

Ja, zie Ufora

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

 

Tandheelkunde

 In de opleiding Tandheelkunde is vakinhoudelijke begeleiding voorzien voor de volgende vakken:

Vak

Groepssessies

Individuele begeleiding

Cel I: deel biomedische fysica

Neen

Maak een afspraak bij Carl Sys

Cel I: deel algemene chemie en organische chemie

Neen

Maak een afspraak bij Ellen Gyssels

 

Voor alle andere opleidingsonderdelen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is geen vakinhoudelijke studiebegeleiding voorzien. Je kan steeds bij de lesgever terecht met vragen. Bekijk eventueel het aanbod voor algemene studiebegeleiding.