Online vakantiecursus wiskunde: ‘maths for stats‘

Doelgroep

Toekomstige studenten in de schakelprogramma’s tot de masteropleidingen Verpleegkunde en de vroedkunde; Management en het beleid van de gezondheidszorg en Gezondheidsvoorlichting en –bevordering.

Organisatie

Deze on-line vakantiecursus wordt kosteloos aangeboden door de Universiteit Gent.

Inhoud

De on-line cursus ‘maths for stats’ is een opfrissing van een aantal elementaire basisvaardigheden wiskunde. Immers, om (toegepaste) statistiek te begrijpen, heb je bepaalde rekenvaardigheden nodig, die eigenlijk echt wel goed ‘in de vingers’ moeten zitten. Deze cursus behandelt de wiskundige rekenvaardigheden die noodzakelijk zijn om het inleidend vak ‘Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie’ uit bovenvermelde opleidingen te volgen. Daarom is het aangewezen dat je als (toekomstige) student de aangeboden basiskennis nog eens doorneemt, idealiter nog vóór aanvang van het semester.

Voor sommige studenten (bv. studenten die heel weinig wiskunde in het secundair onderwijs hadden, of studenten voor wie de rekenvaardigheden wat bestoft geraakt zijn), zal deze cursus een goed hulpmiddel zijn om dit verwachte basisniveau snel te bereiken. Voor andere studenten (bv. studenten die niet al te lang geleden secundair onderwijs volgden en die 4 uur wiskunde per week of meer hadden) zal het nut van deze cursus misschien eerder beperkt blijven tot het overtuigen dat hun voorkennis voldoende groot is.

Studiemateriaal: online cursus ‘Maths for Stats’

Het studiemateriaal is vanaf nu zowel beschikbaar voor reeds ingeschreven studenten als voor studiekiezers, en dit via Ufora, de leeromgeving van de Universiteit Gent. Hiertoe onderneem je volgende stappen:

  • Ga naar Ufora
  • Klik op "Ufora login". Indien je nog geen UFORA-account hebt klik je vervolgens op "Geen account? Maak nu een account" en vervolledig de stappen om de account aan te maken.
  • Klik in UFORA op 'inschrijven in cursus', en voer bij ‘ontdekken’ 'Maths for Stats' in, en klik daarnaast op 'inschrijven in cursus'