Masterproeven

Begeleiding

Een student coachen doorheen het masterproeftraject vraagt elke keer opnieuw aandacht van de promotor voor goede afspraken rond planning, begeleiding en beoordeling en dit alles afgestemd op de eigenheid van de masterproefstudent.

Het facultair " Profiel van de masterproefstudent en de promotor" verduidelijkt de verantwoordelijkheden van beide rollen.

Het boekje " Begeleiding masterproeven in beeld" omvat een bundeling van ervaringen en ideeën rond begeleidings- en beoordelingsstrategieën.

Confidentialiteit onderzoeksgegevens uit masterproeven

Ethisch Comité

Beoordeling

Scriptieprijzen

Heb je je masterproef succesvol afgelegd? Dan kan je overwegen om mee te dingen naar één of meer van volgende prijzen:

Scriptieprijzen

 

Zie wel na of je masterproef niet als confidentieel werd gekwalificeerd (dan kan je niet indienen) én met de voorwaarden tot indienen van elke prijs.

Het is dus misschien wel handig om even te overleggen met je promotor.

Opleidingsspecifieke info