Stages binnen de opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Stageoverzicht

Stages LO

   

  Verdieping in de bewegings- en sportactiviteiten

  Tijdens deze stage in derde bachelor krijg je de mogelijkheid om in een sport naar keuze het trainingsproces voor beginnende competitiesporters op initiatie- en jeugdniveau aan te leren. Mits extra stage kan je je verder verdiepen tot instructeur B of trainer B (diploma Vlaamse Trainerschool).

  (Voortgezette) stage in bewegingsonderwijs

  Om je voor te bereiden op het lesgeven, loop je stage in minimaal twee onderwijsvormen (bv. ASO, TSO, BSO) en indien mogelijk in twee verschillende onderwijsnetten. In eerste Master geef je tijdens het eerste semester lichamelijke opvoeding onder de vorm van een duo-stage op een door de opleiding gekozen secundaire school. In het tweede semester doorloop je een individuele stage, bij voorkeur in dezelfde school en bij dezelfde mentor. Tijdens de tweede Master geef je theorieles en lichamelijke opvoeding op een secundaire school en bewegingsopvoeding op een basisschool.
  Binnen het vak ‘verbredende stage’ loop je stage in het hoger onderwijs en in een onderwijsvorm naar keuze bv. buitengewoon onderwijs, kleuteronderwijs, ... . Op deze manier verruim je jouw expertise als toekomstige leerkracht.

  Stage in (promotie van) fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

  Binnen deze stage staan begeleiding van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, voorop. Bij de begeleiding van specifieke doelgroepen kan je stage lopen in heel diverse organisaties zoals Parantee vzw, Recreas, Psylos, Sporta To Walk Again, MPI’s , een psychiatrisch ziekenhuis, LOGO’s, SVS, OCMW, S-sport,  Okrasport, vzw’s in een kansarme buurt, … . De stages in het kader van de fitnessbegeleiding vinden plaats in verschillende fitnesscentra in en rond Gent. Deze stages worden aangevuld met casussen en begeleiding buiten de fitness.

  In eerste Master volg je twee kennismakingsstages ‘bewegingsbegeleiding aan senioren’ en ‘individuele fitnessbegeleiding in een fitnesscentrum’. Daarnaast werk je naar keuze een stage-opdracht uit bij een specifieke doelgroep of in een fitnesscentrum. In tweede Master vervolledig je een project in promotie van fysieke activiteit, fitheid en gezondheid bij een gekozen doelgroep of ontplooi je je als personal trainer.

  Stage in sportmanagement I en II

  Je loopt stage in sportgerelateerde instanties die professioneel worden aangestuurd zoals sportdiensten van steden en gemeenten, sportfederaties (Fros, Gymfed, Parantee, VYF, VSSF, …), overkoepelende sportinstanties (ISB, VSF, Bloso, ..),  fitnesscentra, private sportaanbieders (The Outsider, Bleau, … ), eventorganisaties (V-Formation, Golazo, ...) of sportverenigingen (KAA Gent, KVK  Kortrijk, centrum Ronde Van Vlaanderen,…).  Deze stages bereiden je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties.

  De stage in eerste Master richt zich op het mee begeleiden van een project/event binnen een sportsector. Je werkt er actief mee aan activiteiten, events, …  en treedt hierbij op als assistent-manager. Zo doorgrond je de organisatie en leer je het werkveld kennen.  In tweede Master zal je een project/event binnen een sportsector zelf efficiënt dienen te managen. Hiertoe gebruik je de aangereikte tools uit de opleiding  (procedures, draaiboeken, marketing, management, communicatie, aansturen medewerkers,...) en analyseer je grondig de stageplaats (sterkte zwakte-analyse, …). Tot slot voer je ook een screening uit van twee grote nationale sportevents.

  Stage in sporttraining: (inter)nationale competitie (twee mogelijke trajecten)

  In het sportwetenschappelijk traject wordt dieper ingegaan op de sportwetenschappelijke begeleiding van een atleet en/of team. Dit omvat o.a. stage in een sportwetenschappelijk begeleidingscentrum of als physical coach bij een topclub/coach, sportwetenschappelijk onderzoek, sportspecifieke stage in een sportclub, organisatie van sporttakoverschrijdende bijscholing VTSplus en het uitschrijven van een sportief beleid van een sportclub.

  In het sporttechnisch traject wordt dieper ingegaan op de trainings- en coaching aspecten binnen een bepaalde sport, waarbij men streeft naar een inschaling op trainer A niveau binnen de Vlaamse Trainersschool. Dit  omvat o.a. :

  • permanente begeleiding van een atleet/team gedurende een volledig seizoen (provinciaal/landelijk niveau) inclusief de begeleiding tijdens wedstrijden
  • sportspecifieke stages onder toezicht van een trainer/mentor bij :
   • een nationale topcoach/topteam
   • de provinciale selectie of de topsportschool
   • een internationale stage of een voorbereidingsstage van een nationaal jeugd- of seniorselectie, federatiestage
  • bijwonen van competitie op het hoogste internationaal niveau.

  Contact

  Opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

  Vera Verbestel – curriculummanager

  Afstudeerrichting Bewegingsonderwijs

  Sofie De Rijck - stagecoördinator

  Afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

  Virginie Van Houtte – stagecoördinator - begeleiding van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten

  Jan Evenepoel – stagecoördinator - fitnessbegeleiding

  Afstudeerrichting Sportmanagement

  Peter Geers - stagecoördinator

  Walter Dingemans - stagecoördinator

  Afstudeerrichting Sporttraining en coaching

  Sofie Blondeel - stagecoördinator

  Locatie

  Campus HILO
  Watersportlaan 2
  B-9000 Gent