Geïndividualiseerd traject of GIT

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject (MOT). Een modeltraject is het standaard programma en geeft aan wat de meest logische volgorde is om de opleiding te doorlopen. In de studiegids staan de programma’s online zoals georganiseerd volgens het modeltraject (vb. 1e bachelor, schakeljaar, etc)

Je wenst/moet een GIT volgen omwille van diverse redenen:

  • omdat je in het voorbije academiejaar niet geslaagd was voor bepaalde vakken en je wenst toch al één of meerdere vakken van een hoger modeltrajectjaar op te nemen;
  • omdat je in het voorbije academiejaar reeds een GIT volgde en in dit systeem verder gaat;
  • omdat je vrijstellingen werden toegekend waardoor er ruimte ontstaat om enkele vakken uit het volgende modeltraject op te nemen
  • omdat je ervoor opteert een kleinere studieomvang op te nemen dan deze zoals voorzien binnen het modeltraject (bv. omwille van topsport, functiebeperking, werk, …)
  • omdat je vakken uit een voorbereidingsprogramma wil combineren met vakken uit een master.

Tip: lees meer over de voor- en nadelen van een GIT.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Alle informatie m.b.t het samenstellen van een GIT (strikte volgtijdelijkheid, geadviseerde volgtijdelijkheid, aanvraagprocedure, tips bij het samenstellen van je traject) kan je terugvinden op deze website. Neem de website dus grondig door!

Het begeleidingsaanbod bij de start van AJ 2020-2021 wordt aangepast aan de huidige coronamaatregelen en zal volledig online doorgaan.

Via de aankondigingen op jouw opleidingspagina op Ufora kan je vanaf begin september de info rond GIT begeleiding terugvinden.

We plannen na de bekendmaking van de examenresultaten in september een algemene GIT infosessie en voldoende online workshops per opleiding waar elke student met zijn persoonlijke vragen terecht kan!

GIT-regels, richtlijnen en procedure

Afhankelijk van je reeds afgelegde traject, gelden specifieke GIT-regels, richtlijnen en procedures.

Je was vorig academiejaar REEDS STUDENT aan de UGent en je wil dit academiejaar DEZELFDE OPLEIDING verderzetten via een GIT

Je was vorig academiejaar REEDS STUDENT aan de UGent en je start in academiejaar 2020-2021 in een nieuwe opleiding aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Je hebt in academiejaar 2020-2021 vrijstellingen ontvangen/aangevraagd op basis van credits behaald in een ANDERE OPLEIDING binnen de UGent waardoor je mogelijks in aanmerking komt voor een GIT.

Je bent NIEUWE STUDENT aan de UGent en je hebt voor academiejaar 2020-2021 vrijstellingen ontvangen op basis van credits behaald in een ANDERE OPLEIDING buiten de UGent waardoor je mogelijks in aanmerking komt voor een GIT

Gerelateerde inhoud