Uitwisseling Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering

De opleiding Master in de Gezondheidsvoorlichting en - bevordering ent zich op vlak van internationalisering vooral op Internationalisation@home.

De opleiding wil in eerste instantie de globale groep studenten ‘@home’ confronteren met de internationale dimensie van het vakgebied.

De verschillende vormen van I@H die in de opleiding geïmplementeerd worden, zijn:

  • Frequent gebruik van Engelstalig leermateriaal, wetenschappelijke artikels
  • Internationale gastdocenten
  • Interdisciplinary international course in medecine en health sciences (studenten worden in het masterjaar verplicht minimum 2 internationale lezingen te volgen)

Gezien de beperkte vraag voor internationale uitwisselingen, worden momenteel “vraaggericht” internationale mogelijkheden aangeboden aan studenten in het masterjaar. Dit kadert steeds binnen een Erasmus project waarbij de student in functie van de masterproef voor 3 maanden aan een andere universiteit onderzoek verricht. Hierbij kan gewerkt werden op bestaande data of kan meegewerkt worden aan een lokaal project.

Mogelijke locaties:

  • University of Yväskÿlä – Finland
  • University of Oslo – Norway
  • Vrije Universiteit Amsterdam – Nederland
  • Universiteit Maastricht - Nederland
  • University of Zaragoza – Spain
  • Technicial University of Lisbon - Portugal
  • University of Porto - Portugal

Contact

Curriculummanager GVO: Katelijne De Meyere