Bachelor in de Logopedische en audiologische wetenschappen

De infodag van zaterdag 28 maart 2020 is geannuleerd. Dat vinden we zelf erg jammer, we hadden je graag ontmoet. Gelukkig kan je onze opleiding Logopedische en audiologische wetenschappen hieronder online ontdekken op je eigen tempo:

Voorstelling van de opleiding

Dat de mens kan spreken, horen, lezen en schrijven, wordt meestal als een evidentie ervaren. We staan er zelden bij stil hoe levensnoodzakelijk deze functies wel zijn. Als één van de functies het niet goed doet of volledig wegvalt, worden plots een heleboel zaken onmogelijk. 

De logopedie en de audiologie bestuderen communicatie en communicatiestoornissen. Daarbij gaat de aandacht zowel naar communicatie in het algemeen als naar welbepaalde aspecten, zoals stem, spraak, taal en gehoor. Logopedisten spitsen zich hoofdzakelijk toe op stoornissen bij de stem, de spraak en de taal, in de audiologie staan stoornissen van het gehoor en evenwicht centraal. Kenmerkend voor beide vakgebieden is de multidisciplinaire aanpak. Niet alleen in de praktijk moet samengewerkt worden met specialisten uit andere vakgebieden, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis wordt een beroep gedaan op de biomedische wetenschappen, de exacte wetenschappen, de taalkunde, de psychologie en de pedagogie.

 

Afstudeerrichting Logopedie

Afstudeerrichting Audiologie

Studenten aan het woord

Enkele studenten vertellen jou graag waarom zij kozen voor de opleiding, wat hun verwachtingen waren en hoe zij de studies ervaren.

Taal- en spreekvaardigheid: screening

Voor logopedisten en audiologen is het door de aard van hun job belangrijk dat ze zelf een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen bezitten. Eventuele stoornissen bij kandidaat-studenten worden in het begin van het academiejaar geëvalueerd aan de hand van een neus-, keel- en ooronderzoek en door een logopedisch en audiologisch onderzoek.

Stage

Een belangrijk onderdeel van de universitaire opleiding tot logopedist of audioloog zijn de stages. Onder leiding van ervaren therapeuten maak je als student tijdens je stage in de praktijk kennis met de verschillende aspecten van diagnostiek en behandeling van patiënten met communicatiestoornissen.

Internationale ervaring

Zowel tijdens je bachelor- als masteropleiding kan je ervoor opteren op een internationale ervaring op te doen. De periode varieert tussen drie weken en zes maanden.

Masterproef

Een masterproef is een werkstuk of onderzoeksproject waarmee je je masteropleiding voltooit. De idee dat je ooit een masterproef moet schrijven geeft jou op dit moment misschien een akelig gevoel, maar wees gerust gedurende jouw volledige opleiding bouw je stap voor stap de nodige competenties om dit project succesvol af te ronden.

Seminarie: enkele stoornissen binnen de logopedie belicht

Neurogene stoornissen

Stemstoornissen

Vereiste voorkennis

De opleiding Logopedie en Audiologie vereist geen specifieke voorkennis. De vakken zijn voor iedereen nieuw en vertrekken in principe vanaf nul. Het niveau is van die aard dat iedereen die een goede basis meegekregen heeft in het secundair onderwijs in staat moet zijn om zich de nieuwe stof eigen te maken. Aanleg en interesse voor exact-wetenschap-pelijke vakken en een zekere aanleg voor taal zijn evenwel bevorderlijk voor de kans op slagen.

Twijfel je of je in aanmerking komt?

Bachelorbeurs

Kon je niet aanwezig zijn op de digitale infodagen van de faculteit, dan biedt deze extra infobeurs op zaterdag 5 september 2020 je nog een kans om kennis te maken met onze opleidingen. Op campus Ufo vind je infostands van alle opleidingen van de hele UGent. Er zijn die dag geen uitgebreide informatiesessies, maar er zijn informanten aanwezig van al onze opleidingen die je vragen zullen beantwoorden.

  • Zaterdag 5 september 2020 van 10 u. tot 16 u.
  • Campus Ufo, Ufo: Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent
  • Inschrijven mogelijk vanaf 10 augustus via www.ugent.be/bachelorbeurs

 

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent. Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Evelien Van Waes