Onderzoek

KB45 (Kunst in België sinds 1945) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de UGent, binnen de vakgroepen Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen enerzijds, en Architectuur & Stedenbouw anderzijds. 

 

Onderwijs

KB45 is aanwezig in de opleiding Kunstwetenschappen in zowel de 2de Bachelor als in het Masterjaar.