Welzijnscommissie

De welzijnscommissie werd opgericht na de welzijnsenquête van 2018.

In het “ABC van welzijn in vijf werkpunten (update 22 maart 2022)” worden de concrete contouren geschetst van het actieplan van de faculteit LW als follow-up van de welzijnsenquête, ter bevordering van het welbevinden op het werk.

Leden

  • Gita Deneckere (decaan)
  • Bart Dessein, Anne-Laure Van Bruaene, Steven Vanden Broecke & Renata Enghels (ombudspersonen)
  • Inge Claerhout & Marianne Van Remoortel (vertrouwenscontacten)
  • Tim Ongenae & Dimitri Van Limbergen (OAP-vertegenwoordigers - opvolger: Marie Jacobs)
  • Michael Meeuwis, Joke Meheus & Lieve Macken (ZAP-vertegenwoordigers)
  • Gitte Callaert (ATP-vertegenwoordiger)
  • Els De Loor (faculteitsbibliotheek - opvolger: Mario FLoryn)