Master of Arts in de meertalige communicatie

De masteropleiding in de meertalige communicatie is één van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde.

Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke en culturele werelden die eraan vastzitten. Als je een vreemde taal spreekt, leg je meteen verbanden tussen je eigen achtergrond en die van de taal waarvan je je bedient. Meertalige communicatie kan alleen slagen als je voeling en inzicht hebt in die gelaagde andere wereld: de verbale en non-verbale gewoontes, de communicatieve do's-and-don'ts, de talige codes om boodschappen gepast te verwoorden, diverse manieren van overtuigen, informeren of instrueren - die per taal andere accenten vergen ...

Dat alles leer je tijdens de opleiding master in de meertalige communicatie. De opleiding biedt je bijgevolg de mogelijkheid om je talenknobbel optimaal te ontwikkelen met het oog op communicatieve functies. Ze voorziet tegelijk in een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het hoe).