Master of Arts in de Oosterse talen en culturen

De masteropleiding (tweejarig) in de Oosterse talen en culturen sluit aan op de bacheloropleiding in de Oosterse talen en culturen.

Het is een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie. Een belangrijk verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en methodologie meer geïntegreerd aangeboden worden: zo leer je bijvoorbeeld niet langer een taal, maar bestudeer je een 'taal, tekst en context'; in het opleidingsonderdeel 'cultuur in perspectief' staan wetenschappelijke thema's centraal die vanuit diverse invalshoeken belicht worden.