Opleidingscommissies 2020-21

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

 

Afrikaanse talen en culturen

voorzitter: Inge Brinkman
secretaris: Koen Bostoen

Archeologie

voorzitter: Joachim Brettschneider
secretaris: Sophie Dralans

Geschiedenis

voorzitter: Koenraad Verboven
secretaris: Jeroen Wijnendaele

Kunstwetenschappen

voorzitter:  Francis Maes
secretaris: Pauline Driesen

Oosterse talen en culturen

voorzitter: Eva De Clercq
secretaris: Isabelle Debouge

Oost-Europese talen en culturen

voorzitter: Ben Dhooge 
secretaris: Helen Saelman

Taal- en letterkunde: twee talen

voorzitter: Benjamin Biebuyck
secretaris: Alexander Roose

Toegepaste Taalkunde

voorzitter: Patrick Goethals
secretaris: Lieve Jooken

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

voorzitter: Tom Claes
secretaris: Maarten Van Dyck

 Gender en diversiteit

voorzitter: Chia Longman
secretaris: Veerle Draulans

Historische taal- en letterkunde

voorzitter: Youri Desplenter
secretaris: Martine De Reu

Logic, History and Philosophy of Science

voorzitter: Erik Weber
secretaris: Joke Meheus

Master of Advanced Studies in Linguistics

voorzitter: Marleen Van Peteghem
secretaris: Kristien Davidse (KULeuven)

Meertalige bedrijfscommunicatie

voorzitter: Geert Jacobs
secretaris: N.N.

Vergelijkende moderne letterkunde

voorzitter: Jürgen Pieters 
secretaris: Daan Vandehaute