Opleidingscommissies

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).

In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.

Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.

In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Afrikaanse talen en culturen

Archeologie

Geschiedenis

Kunstwetenschappen

Oosterse talen en culturen

Oost-Europese talen en culturen

Taal- en letterkunde: twee talen

Toegepaste Taalkunde

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Gender en diversiteit

Historische taal- en letterkunde

Master of Advanced Studies in Linguistics

  • voorzitter: Ulrike Vogl
  • secretaris: Kristin Davidse (KU Leuven)

Meertalige bedrijfscommunicatie

Research Master of Arts in Philosophy 

Vergelijkende moderne letterkunde