Uitwisselingsvoorwaarden

Voorwaarden voor uitwisseling tijdens je derde bachelorjaar

Afrikaanse talen en culturen

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Een promotor en discipline voor je bachelorproef gekozen hebben voor je vertrekt.

Archeologie

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Geschiedenis

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.
De vakken HP2 Heuristiek/Oefeningen reeds gevolgd hebben

Kunstwetenschappen

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Oosterse Talen en Culturen

Voor alle afstudeerrichtingen moet je minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.
Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

  • Arabistiek en islamkunde

Geslaagd zijn voor alle algemene en afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Arabistiek & Islamkunde uit BA1 en BA2 (dwz 105 SP).

  • India

Geslaagd zijn voor Sanskrit I tem IV en Hindi I tem IV.

  • China

Geslaagd zijn voor Klassiek Chinees I tem IV en Modern Chinees I tem IV.

  • Japan

150 credits behaald hebben waaronder verplicht Klassiek Japans I tem IV en Modern Japans I tem IV.


Oost-Europese talen en culturen

Minstens 108 credits van BA1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.
Geslaagd zijn voor Russisch III en Bulgaars II .

Taal-en Letterkunde

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Toegepaste Taalkunde

Minstens 108 credits van BA1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben op het moment dat je vertrekt.

Voorwaarden voor uitwisseling tijdens je master

Oosterse Talen en Culturen

Binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Oosterse talen en culturen kan je ook (nog eens) tijdens je master op  uitwisseling.
Om te kunnen vertrekken moet je geslaagd zijn voor alle bachelorvakken en de taalvakken uit het 1ste masterjaar.

Tijdens welk semester kan je vertrekken?

  • Midden Oosten Studies: semester 3
  • China: semester 3 en eventueel ook semester 4
  • India: semester 3 en eventueel ook semester 4
  • Japan: semester 2 en 3 of semester 3 en 4

Taal-en Letterkunde

Als masterstudent Taal- en  Letterkunde kan je (opnieuw) op uitwisseling gaan. Als je een GIT-traject volgt waarbij je bachelor en master combineert, kan je vertrekken als je nog maximaal 15 credits van de bachelor moeten behalen. Deze 15 credits mogen geen vakken zijn uit semester 1 die je nog nooit gevolgd hebt.