Apestaartjaren: digitale media bij jongeren

Apestaartjaren is een tweejaarlijks rapport dat een gedetailleerd inzicht geeft in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar). Het project is een samenwerking tussen Mediawijs, Mediaraven en imec-mict-UGent.

  • Media monitoring
  • Mediagebruik van kinderen en jongeren

Projectbeschrijving

Kinderen en jongeren zijn fervente gebruikers van diverse digitale mediatechnologieën. Doordat die mediatechnologieën zowel vele kansen als gevaren met zich meebrengen, is het van belang dat de digitale levensstijl van kinderen en jongeren wordt gemonitord. Dergelijke monitoring zorgt ervoor dat relevante stakeholders, waaronder academici, ouders, leerkrachten, en jongerenorganisaties, toegang krijgen tot betrouwbare informatie die hen kan helpen om empirisch onderbouwde beslissingen te nemen.

Om tot die betrouwbare informatie te komen, organiseert Apestaartjaren tweejaarlijks een monitoring waarbij de digitale leefwereld van kinderen en jongeren onder de loep wordt genomen. Tijdens dit meetmoment wordt er in de schoolomgeving een online enquête afgenomen bij een representatieve steekproef van Vlaamse kinderen en jongeren. Het project is een samenwerking tussen onderzoeksgroep imec-mict-UGent en kenniscentrum Mediawijs en jongerenexperten Mediaraven.

Doelstellingen van het project

Het project Apestaartjaren omvat een tweejaarlijkse monitoring waarbij een vragenlijst wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van meer dan 3000 Vlaamse leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. De kwantitatieve data wordt aangevuld met kwalitatieve data uit face-to-face interviews.

Apestaartjaren brengt in kaart:

  1. Welke digitale mediatechnologieën kinderen en jongeren gebruiken
  2. Hoe ze die technologieën gebruiken
  3. Welke risico’s en kansen ze ervaren in relatie tot die digitale technologieën
  4. Welke ongelijkheden zich voordoen met betrekking tot voorgaande onderwerpen

Naast een algemene studie verdiept elke editie van Apestaartjaren zich ook in een specifiek domein (zoals online privacy, nieuwsgebruik of sexting).

Output

De resultaten van de studie worden gepresenteerd tijdens een seminarie en beschikbaar gesteld in een online Nederlandstalig rapport.

De rol van mict

Imec-mict-UGent is trots te kunnen deelnemen aan dit project, en draagt de verantwoordelijkheid voor volgende taken:

  • Wetenschappelijke ondersteuning bieden bij het opstellen van de vragenlijst
  • Instaan voor de data-analyse
  • Interpretatie van thema’s in lijn met expertise onderzoekers

Projectinformatie

Partners: Apestaartjaren is een samenwerking met Mediawijs en Mediaraven.

Duur van het project: Tweejaarlijks

Contact: dr. Kristin Van Damme, Hanne Peeters