Onderzoek

Wie zijn we?

We zijn een interdisciplinaire onderzoeksgroep van imec en UGent, die bestaat uit een zeer gemotiveerd team van onderzoekers die menselijke en technologische expertise combineren, met een achtergrond in communicatie, psychologie, sociologie, engineering en design.

We bouwen bruggen tussen technologie, mens en maatschappij door hun verweven relaties te bestuderen om zo de huidige evolutie naar een duurzame digitale samenleving aan te pakken. Dit doen we door te kijken naar veranderende interfaces (van analoog naar digitaal) en hun interacties, impact en inzichten te bestuderen.

Building bridges between technology, people and society

1) Interacties

We ontwerpen state-of-the-art methoden, met behulp van onze onderzoekslaboratoria en prototypes voor real-life testen, waarbij we ons richten op observatie, co-creatie en interactieontwerp, om mens-technologie-interacties te optimaliseren.

2) Impact

We gebruiken theoretische kaders uit de sociale wetenschappen voor evidence-based resultaten, gericht op motivatie, gedragsverandering en ervaringsonderzoek, om effectiviteit en adoptie te maximaliseren.

3) Inzichten

We evalueren en leggen spanningsvelden tussen data, privacy en ethiek bloot op overheids- en industrieel niveau, om beleidsmakers en besluitvormers te adviseren.

Wat doen we?

We bieden wetenschappelijke inzichten in hoe mensen vandaag de dag interageren met technologie. We co-creëren toekomstige technologiën voor de mensen van morgen. Daarvoor bestuderen we mensen op 3 levels:

Wat mensen zeggen

Door meningen te vragen via online/offline vragenlijsten en interviews.

Wat mensen doen

Door gedrag te observeren via mobiele datalogging en monitoring in het veld.

Wat mensen voelen

Door fysiologische gegevens te meten via een breed scala aan sensoren (EEG, EMG, GSR, HR, eye-tracking).

Onderzoeksprojecten

Hieronder kan je overzicht vinden van al onze huidige onderzoeksprojecten: 

 • Apestaartjaren - digitale media bij jongeren
 • DISCONNECT Digitaal welzijn in een cultuur van alomtegenwoordige connectiviteit: naar een dynamisch padmodel
 • SCAFFOLD - ePortfolios om werkplekleren te ondersteunen in gezondheidseducatie
 • Digimeter - Het meten van media- en technologiegebruik en verwachtingen in Vlaanderen
 • Mobile DNA - Applicatie die uw smartphonegebruik laat zien
 • Social factors and risk behavior - De relaties tussen de online en offline wereld ontrafelen
 • The Future of Video Consumption - Hoe verandert de videoconsumptie onder jonge mediaconsumenten?
 • VRT Leerstoel - Media in een samenleving in transitie
 • Kenniscentrum Data & Maatschappij -  Maatschappelijke acceptatie van AI
 • Inclusion in 4D - Hoe kunnen mensen met leerproblemen worden geholpen door middel van innovatieve technologische oplossingen?
 • BESOCIAL - Naar een duurzame archiveringsstrategie voor sociale media in België
 • TMaaS - Verkeersmanagement als een service
 • HIER-OS - Verkenning van de mogelijkheden van conversatie-interfaces om sociaal isolement bij senioren te bestrijden
 • M-Decline - Hoe kunnen we de cognitieve achteruitgang van de ouderen van de toekomst volgen?
 • OSLO - Open standaarden voor het verbinden van organisaties
 • NUDGE - Consumenten aanzetten tot energie-efficiëntie door middel van gedragswetenschappen 
 • DITUR - Digitale tweelingen voor opgeschaalde retrofits
 • Telenet Essential Internet - Verbinden van kwetsbare mensen met internet en het meten van hun ICT-vaardigheden
 • Cyber Dating AbuseOp weg naar een duidelijke beeldvorming en onderzoek van een hartverscheurend online fenomeen 
 • AI-CS BAROMETER - Monitoring van de stand van zaken op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Cyber Security (CS) binnen Vlaamse bedrijven 
 • Living in a digital age: onderzoek naar de determinanten en gevolgen van een gebrek aan toegang tot en vaardigheden op het gebied van ICT 
 • IN2FOOD – Een maatschappelijke uitdaging oplossen: een interdisciplinaire aanpak ter bevordering van coöperatieve innovatie bij het beheer van voedselafval
 • CoGhent - CoGhent verkent volgende-generatie interfaces voor culturele participatie en sociale cohesie in de buurt
 • De monitoring van technologieadoptie, - gebruik en -attitudes

 • Mediapunt - kenniscentrum voor mediaonderzoek

Hieronder vindt u enkele van onze recent afgelopen projecten.

 • EBSI - European Blockchain Service Infrastructure
 • Hello Jenny - City of people / Slim in de stad
 • Illuminate - Interactieve streaming en representatie voor hoog immersieve applicaties
 • IoT Chef - Internet of Things technologie om een geconnecteerd kooksyteem te ontwikkelen
 • LBLOD - Local decisions as linked open data
 • MM+M -Muide, Meulestede + Mariakerke Fossielvrij
 • Operator Knowledge - Geautomatiseerde creatie van digitale montage-instructies door het vastleggen van kennis door een operator 
 • TBM Ivision - Spelgebaseerde therapie voor kinderen met een cerebrale visuele beperking 
 • Icosy2.0 - veldtest
 • Stressy - Stress in de stad
 • Daiquiri - Data & Artificiele intelligentie voor Gekwantificeerde rapportage in de sport
 • ExperienceDNA - Meting van gebruikerservaring in virtuele slimme ruimtes
 • POPHARS – Drugs op festivals: perceptie van preventie-, schadebeperkings-, zorg- en wetshandhavingsstrategieën
 • ROLECS - Uitrollen van lokale energiegemeenschappen
 • SenseCity - Audiovisuele stromen monitoren en interpreteren om operatoren te ondersteunen tijdens noodgevallen
 •  Multistakeholder evaluation telenet essential Internet - Verbinden van kwetsbare mensen met internet en het meten van hun ICT-vaardigheden
 • VLOCA - Vlaamse Open Stadsarchitectuur

Publicaties