De monitoring van technologieadoptie, - gebruik en -attitudes

De digitalisering verandert de samenleving fundamenteel. De coronapandemie heeft dit digitaliseringsproces verder opgedreven en leidde tot een snelle toename van digitale innovaties, zoals digitale authenticatiesystemen, apps die thuiswerk mogelijk maken of maaltijdbezorgdiensten. Te vaak echter zijn dergelijke innovaties het gevolg van een eenzijdig technologie-gedreven proces dat weinig rekening houdt met de verwachtingen en behoeften van eindgebruikers, consumenten of burgers. Dit zorgt ervoor dat eindgebruikers technologieën afwijzen, of leidt tot digitale kloven waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking niet mee is met de nieuwe ontwikkelingen.

Als we de impact van nieuwe technologieën op ons dagelijks leven grondig willen begrijpen, is een systematische meting vereist van de acceptatie, domesticatie en attitudes ten opzichte van technologie. Enkel dan kunnen innovatiestrategieën gebruikersgericht worden, wat betekent dat ze inspelen op wat mensen willen (behoeften), wat mensen denken (attitudes), wat mensen doen (gedrag), en wat mensen voelen (emoties) op het gebied van digitale technologie.

Missie

Het is de missie van imec-mict-UGent om burgers in een digitale samenleving te versterken. Een eerste focus van het onderzoek is het meten van de digitale transformatie van de samenleving over een langere periode heen. Door zowel gegevens gebaseerd op zelfrapportage als gedragsgegevens te verzamelen, kunnen we belangrijke trends in de digitale samenleving met betrekking tot technologieadoptie- en gebruik detecteren. Dankzij die gegevens kunnen we ook digitale kloven herkennen en opkomende technologieparadoxen behandelen. Dit alles stelt ons in staat nieuwe ontwikkelingen in een breed historisch perspectief te plaatsen en toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. Door de behoeften, attitudes, gedragingen en emoties van mensen met betrekking tot technologie in kaart te brengen, voorzien we beleidsmakers, bedrijven en andere stakeholders van informatie die hen in staat stelt hun digitale transformatiestrategieën zo gebruikersgericht mogelijk te maken.

Om de wisselwerking tussen gedragingen en attitudes op een gedetailleerd niveau te begrijpen, en de interactie tussen technologie, mensen en samenleving te monitoren, streven we voortdurend naar vernieuwingen op methodologisch vlak. Daarom verkennen we hoe data gebaseerd op zelfrapportage aangevuld kan worden met data die voortkomt uit gedragsregistratie en psychofysiologische metingen. In die context hebben we de MobileDNA-app ontwikkeld, een toepassing die uw smartphonegebruik meet.

Onderzoekspeilers

Binnen dit project neemt imec-mict-UGent volgende taken op:

  1. De ontwikkeling en verbetering van monitoringstools en schalen die technologieadoptie, paradoxen, en ‘readiness’ meten; inzicht verschaffen in opkomende dimensies van de digitale kloof en digitale geletterdheid.

 

  1. De ontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden die meten wat mensen willen (behoeften), wat mensen doen (gedrag), wat mensen denken (attitudes) en wat mensen voelen (emoties). Er wordt nieuwe methodes ontwikkeld voor gegevensverzameling, en er wordt onderzocht hoe subjectieve zelfrapportage gecombineerd kan worden met gedragsregistratie (bv. computationele sociale wetenschappen, registratietools zoals Mobile DNA).

 

  1. Verwerven van diepgaande kennis over het gebruik en de attitudes van mensen ten opzichte van digitale technologie, en die kennis publiceren in periodieke rapporten. De evoluties van deze bevindingen worden opgevolgd in de loop der tijd.

 

  1. Fungeren als dashboard van de digitale samenleving en betrouwbare informatie verstrekken aan bedrijven, openbare instellingen en overheden waarmee ze hun digitale transformatiestrategieën gebruikersgericht kunnen maken.