Over ons

imec-mict-UGent is een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de vakgroep Communicatiewetenschappen en de vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp van Universiteit Gent en deel van het digitale onderzoeksinstituut imec.

Onze missie

De onderzoekgroep heeft als missie ‘Empowering people in a digitizing society’. Ze wil mensen in staat stellen om de uitdagingen die de huidige digitaliserende samenleving met zich meebrengt aan te gaan. De onderzoeksgroep verwerft daarom inzicht in menselijk gedrag door nieuwe methoden, conceptuele benaderingen en toekomstige technologieën te ontwikkelen, waardoor particulieren, organisaties en beleidsmakers worden geïnspireerd om een duurzamere samenleving te creëren.

Ons onderzoeksdomein

We bestuderen de interacties tussen mens, samenleving en technologie door gebruik te maken van state-of-the-art methodologische innovatie om de attitudinale, gedrags- en cognitieve dimensies van de 'homo digitalis' te begrijpen. We leveren duidelijke inzichten in het gedrag, de behoeften en wensen van gebruikers (online / offline) in een digitaliserende samenleving. Deze inzichten zijn een belangrijke onderscheidende factor voor gebruikersgerichte ontwikkeling van betere/nieuwe interfaces binnen het interdisciplinair en collaboratief onderzoek dat de onderzoeksgroep uitvoert.

 

Building bridges between technology, people and society

1) Interacties

We ontwerpen state-of-the-art methoden, met behulp van onze onderzoekslaboratoria en prototypes voor real-life testen, waarbij we ons richten op observatie, co-creatie en interactieontwerp, om uw mens-technologie-interacties te optimaliseren.

2) Impact

We gebruiken theoretische kaders uit de sociale wetenschappen voor evidence-based resultaten, gericht op motivatie, gedragsverandering en ervaringsonderzoek, om uw effectiviteit en adoptie te maximaliseren.

3) Inzichten

We evalueren en leggen spanningsvelden tussen data, privacy en ethiek bloot op overheids- en industrieel niveau, om uw beleidsmakers en besluitvormers te adviseren.

Ons interdisciplinaire DNA

imec-mict-UGent is verbonden met imec en de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en met de Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan Universiteit Gent.

De onderzoeksgroep is gevestigd in De Krook, het epicentrum van digitale media-innovatie in Vlaanderen. De architecturale hotspot is een bruisende ontmoetingsplaats tussen wetenschap, digitale technologie, ondernemingschap, media, cultuur en kunst.

Imec-mict-UGent neemt duidelijk een centrale rol in in het innovatieproces tussen burgers, overheid, onderzoeksinstellingen, ngo's en de industrie.

Onze diensten

imec-mict-UGent steunt op een unieke en brede diversiteit aan methodologische expertise. De belangrijkste onderscheidende factoren in die methodologische benadering zijn de interdisciplinariteit en de gebruikersgerichte innovatiebenadering.

Bekijk onze diensten nader.

Op zoek naar een specifiek contact of expertise? Kijk op onze teampagina.