Onderwijs

Als interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de vakgroep Communicatiewetenschappen en de vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp van de Universiteit Gent ondersteunen we beide masteropleidingen.

Master Nieuwe Media en Maatschappij - Vakgroep Communicatiewetenschappen

Het masterprogramma ‘New Media & Society’ heeft als doel om studenten Communicatiewetenschappen de nodige inzichten, vaardigheden en tools aan te reiken die nodig zijn om de jobs van morgen - in een snel digitaliserende samenleving - uit te voeren. Het programma bouwt verder op de multidisciplinaire expertise van onze onderzoeksgroep en stelt de duurzame ontwikkeling van digitale technologie vanuit verschillende invalshoeken centraal.

Onze visie is dat, om duurzaam te zijn, innovatie en technologie moeten:

  • geaccepteerd zijn door de eindgebruiker (gebruikersperspectief)
  • gebaseerd zijn op een solide business model (bedrijfsperspectief)
  • in lijn zijn met sociale normen (sociaal perspectief)
  • compatibel zijn met wet- en regelgeving (beleidsperspectief)

Kernmodules

Hierbij focust de afstudeerrichting op volgende 4 kernmodules:

Innovatie-onderzoek: Challenges (gebruikersperspectief) - in Nederlands
Docent: Prof. dr. Lieven De Marez

Deze module richt zich op de implementatie en praktijk van methodologische vaardigheden en inzichten (onderzoeksaanpak, dataverzameling, analyse) gerelateerd aan real-life innovatie-uitdagingen opgelegd door bedrijven, overheden of andere maatschappelijke stakeholders. Studenten worden getraind in teamwerk, zelfstandig werk, vertaling van resultaten en formuleren van aanbevelingen voor belanghebbenden in alle stadia van innovatieontwikkelingsprocessen.

Businessmodellen voor digitale media (bedrijfsperspectief) - in Nederlands
Docent: Prof. dr. Tom Evens

Deze cursus biedt een diepgaand inzicht in de steeds veranderende technologiesector die het bedrijfsmodel van media- en technologieorganisaties uitdaagt. Het onderzoekt in het bijzonder de processen van digitale transformatie en businessmodelinnovatie. Er wordt een heuristische methode voorgesteld om de strategie van media- en communicatieorganisaties te heroverwegen en om een aangepast en bij voorkeur innovatief bedrijfsmodel te formuleren.

New Media Studies (sociaal perspectief) – in Engels
Docent: dr. Ralf De Wolf

Deze module geeft inzicht in de concepten en theoretische kaders die van belang zijn bij het bestuderen van nieuwe media. Studenten worden actief gestimuleerd om een kritische en gedegen mening te ontwikkelen over de maatschappelijke impact van technologie. Elke les richt zich op een specifiek onderwerp, zoals deelname; netwerken en gemeenschappen; identiteit; politiek en democratie; digitale economie en convergentiecultuur; privacy en bewaking; big data en ethiek.

Technologie- en innovatiebeleid (beleidsperspectief) – in Nederlands
Docent: Prof. dr. Tom Evens

Deze module bespreekt invloedrijke theoretische kaders om publiek-private interactie bij de ontwikkeling, implementatie en (onmogelijkheid van) regulering van nieuwe communicatietechnologieën kritisch te beoordelen. Aan de hand van case study's met onder meer technologiemonopolies, deeleconomie, digitale eengemaakte markt, slimme steden en netneutraliteit wordt de interactie tussen overheden, organisaties, maatschappelijke belanghebbenden en burgers (de bekende quadruple helix) en het (gebrek aan) regelgevingskader onderzocht.

Wil je meer informatie over de afstudeerrichting? Contacteer Prof. dr. Tom Evens
Ben je benieuwd naar de jobmogelijkheden? Klik hier om de ervaringen van oud-studenten Nieuwe Media en Maatschappij te ontdekken

Master Industrieel Ontwerp - Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp

Na je academische bachelor Industriële Wetenschappen: Industrieel Ontwerpen, kun je direct doorstromen naar de daaropvolgende master Industriële Wetenschappen: Industrieel Ontwerp. Je specialiseert je in hetzelfde technologische domein, met een masterproef.

De ingenieur industrieel ontwerp kan:

  • systematisch alle aspecten van industrieel ontwerp onderzoeken door gematerialiseerde ontwerpoplossingen te gebruiken om het gedrag van producten en systemen te onderzoeken;
  • leiderschap nemen in een innovatieproject; omgaan met verandering en die verandering sturen of gebruiken als meerwaarde binnen een ontwikkeltraject;
  • met de nodige ondernemersgeest en durf om te veranderen stuur je alle bedrijfsprocessen vanuit een ontwerpgerichte en onderzoekende houding;
  • complexe problemen adequaat oplossen;
  • een productvisie ontwikkelen binnen een echte zakelijke context.
Meer informatie

Stage bij imec-mict-UGent

Masterstudenten kunnen stage lopen bij onze onderzoeksgroep. Als stagiair ben je verantwoordelijk voor je eigen taken en werk je mee aan onderzoeksprojecten. We verwelkomen studenten uit verschillende richtingen met onderzoeksvaardigheden en een brede interesse in nieuwe media en technologie. Gedegen methodologische expertise, zowel kwantitatief als kwalitatief, wordt aanbevolen.

Contact

Nog vragen?

Contacteer ons via