Diensten

Hoe we werken

Heeft u een specifieke innovatie-uitdaging binnen uw bedrijf of organisatie? Wij kunnen u begeleiden bij de verschillende stappen van het R&D-proces. We bieden evidence-based ondersteuning gedurende het volledige productontwikkelingsproces.

Doorgaans bieden we volgende diensten aan:

Project

Wilt u de interacties tussen mens en technologie optimaliseren? Effectiviteit en adoptie maximaliseren? Uw beleids- en besluitvormers adviseren? Wij kunnen helpen! Dit doen we ofwel aan de hand van vraag-gedreven onderzoek (bilateraal project) of door middel van een langer één-op-één onderzoekstraject (waarvoor u financiering kan aanvragen - bv. Baekeland mandaat, VLAIO Ontwikkelingsproject, ...) of door in te stappen in een onderzoeksconsortium. We hebben ervaring met verschillende subsidiekanalen (imec ICON, FLUX50 ICON, Europese projecten, ...).

Met De Krook als thuisbasis en UGent en imec als netwerk, zijn we in staat om partners te verbinden rond onderzoeksvragen en toekomstige Smart Spaces (bv. Smart Media, Smart Health, Smart City, Smart Home) te definiëren binnen het Vlaamse ecosysteem. Interesse om een consortium te leiden of er lid van te worden?

Workshop

We delen onze wetenschappelijke inzichten over hoe mensen vandaag omgaan met technologie en co-creëren toekomstige technologieën voor de mensen van morgen. Op basis van uw wensen, context en interesses organiseren wij een kennismakingsworkshop om aan de slag te gaan met onze inzichten, werkwijze en aanpak.

Doe het zelf

We moedigen bedrijven en organisaties aan om onze tools (bv de user innovation toolbox) toe te passen in hun innovatieproces. Een digitale versie van de toolbox voor gebruikersinnovatie is ook online beschikbaar en bevat een essentiële selectie van tools en methoden. Op zoek naar achtergrond? Onze wetenschappelijke publicaties zijn hier openbaar beschikbaar. 

Wil je meer weten?

Ontdek onze lopende projecten hier of contacteer ons om uw projectidee te bespreken via info.mict@ugent.be

Wat we doen

We bieden wetenschappelijke inzichten over hoe mensen tegenwoordig omgaan met technologie en co-creëeren toekomstige technologieën voor de mensen van morgen. Daarom bestuderen we mensen op drie niveaus:

Wat mensen zeggen

Door meningen te vragen via online/offline vragenlijsten en interviews. Een voorbeeld is onze imec Digimeter:

Digimeter

Dichter bij de gebruiker komen vereist een brede methodologische expertise, maar ook een constante toegang tot gegevens over de gebruiker en zijn omgeving. In 2008 startte Prof. dr. Lieven De Marez dit initiatief binnen iMinds-iLab.o. (nu imec living labs). Doel was om op een consistente en continue manier toegang te hebben tot representatieve data over het gebruik van media & ICT in Vlaanderen. Dit resulteert in een jaarlijks Digimeter-rapport: een stand van zaken omtrent de adoptie en het gebruik van media & ICT in Vlaanderen. Met de Digimeter hebben we een unieke dataset én een panel in huis voor verder onderzoek.

Wat mensen doen

Door gedrag te observeren via mobiele datalogging en monitoring in het veld (bv. mobileDNA, prototyping, onderzoekslaboratoria)

MobileDNA

Mobile DNA is een applicatie die je werkelijke smartphonegebruik laat zien (een overzicht van alle meldingen, gebruiksduur en zwaartepunt van gebruik gedurende de dag). We doen onderzoek naar patronen van smartphonegebruik en bieden gebruikers zinvolle inzichten in hun smartphonegebruik. Op basis van de resultaten van het eerste Mobile DNA-rapport ontwikkelen we samen met partners de applicatie, data en inzichten verder. Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Contacteer ons!

Wat mensen voelen

Door fysiologische gegevens te meten via een breed scala aan sensoren (EEG, EMG, GSR, HR, Eye-tracking)

Mentale belasting

Als gevolg van digitalisering, automatisering en innovaties in artificiële intelligentie en robotica zullen veel eenvoudige, repetitieve montagetaken niet langer door fabrieksarbeiders worden uitgevoerd, maar door machines. Tegelijkertijd eisen consumenten steeds meer gepersonaliseerde producten, waardoor de behoefte aan menselijke assemblagewerkers toeneemt die zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe en complexere assemblageprocedures. Ook in de context van controlekamers en bewaking worden steeds meer camera's en sensoren gebruikt, waardoor de workflow van menselijke operators drastisch verandert en een toename van de metale werkbelasting met zich meebrengt.

Bij imec-mict-UGent combineren we verschillende soorten sensordata (huidgeleiding en EEG via wearables, video, prestatiegegevens), proberen we betrouwbare markers van cognitieve overbelasting te vinden en onderzoeken we remediatietools om deze cognitieve overbelasting te verminderen.
Geïnteresseerd? Contacteer ons!

Onze onderzoekstools

Om dicht bij de eindgebruiker, zijn verwachtingen, (de kwaliteit van) zijn ervaringen en de diversificatie van zijn mediaconsumptiepatronen te komen en te blijven, vertrouwt mict op een unieke en brede diversiteit aan methodologische expertise. De belangrijkste onderscheidende factoren in die methodologische benadering zijn de interdisciplinariteit en de gebruikersgerichte innovatiebenadering. Een van de missies van mict is om de meest optimale combinatie van methoden en expertise op zich te nemen in alle fasen van innovatieontwikkeling. Aangezien bestaande methoden niet volstaan om deze gebruikersgerichte innovatieontwikkeling te garanderen, investeert mict continu in de verkenning en ontwikkeling van nieuwe methodologische benaderingen om dichterbij de digitalisering van de mediaconsument te komen.

Toolbox voor gebruikersinnovatie

De User Innovation Toolbox is een kaartenset die men kan raadplegen bij het zoeken naar geschikte en inspirerende methoden of tools wanneer men gebruikersgericht innovatieonderzoek uitvoert. Het is een verzameling van meer dan 80 gebruikersgerichte innovatieonderzoeksmethoden die geschikt zijn voor behendige innovatie-ontwikkelingsomgevingen en multidisciplinaire R&D-teams. Een digitale versie van de toolbox voor gebruikersinnovatie is ook online beschikbaar en bevat een essentiële selectie van tools en methoden.

Ontwerp voor slimme producten door middel van prototyping

Ons onderzoek heeft inzichten opgeleverd om organisaties te helpen bij het ontwerpen van succesvolle slimme producten. De focus ligt hier op de integratie van elektronische en IoT-technologieën in fysieke producten, waarbij rekening wordt gehouden met commerciële aantrekkingskracht en produceerbaarheid. Daarom concentreren we ons op de prototypefase om een beter inzicht te krijgen in de menselijke interacties die nieuwe technologieën bieden. We vertrekken van low-fi prototyping (bv. storyboarding, schetsen, papier/karton, snelle (digitale) mock-ups, Wizard Of Oz, enz.) En gaan over naar high-fi prototyping (bv. 3D-printen, lasersnijden, Arduino, RaspberryPi, etc) in verschillende stadia van de productontwikkeling om tot tastbare en bruikbare productconcepten te komen voor gebruikersfeedback en co-creatiesessies. Een prototype zal één set producteigenschappen benadrukken om de ontwerpdialoog tussen belanghebbenden te vergemakkelijken. Bovendien helpt het ook om innovatieve ideeën te verkennen en stimuleert het creativiteit in co-creatie.


Onze onderzoekslaboratoria

In De Krook gebruiken we een breed scala aan onderzoekslaboratoria om toekomstige contexten te prototypen voor geavanceerd onderzoek naar gebruikerservaringen. Met De Krook als onze thuisbasis verbinden we ons met onze partners om de toekomstige Smart Spaces (bv.Smart Media, Smart Health, Smart City, Smart Home) binnen het Vlaamse ecosysteem te definiëren.


Media Experience Lab

In dit lab hebben we de infrastructuur om de kwaliteit van ervaringen tijdens mediagebruik te meten door middel van huidbegeleiding, hartslag, gezicht en EEG EMG. Bijvoorbeeld: we willen de pupilgrootte gebruiken als fysiologische marker in onderzoek naar mediagebruik, mens-technologie-interacties en gebruikerservaring.

Co-creation Lab

Om dicht bij die eindgebruiker, zijn/haar verwachtingen, (de kwaliteit van) zijn/haar ervaringen en de diversificatie van zijn/haar mediaconsumptiepatronen te komen en te blijven, vertrouwt imec-mict-UGent op een unieke en brede diversiteit aan methodologische expertise. De belangrijkste onderscheidende factoren in die methodologische benadering zijn de interdisciplinariteit en de gebruikersgerichte innovatiebenadering. In dit lab organiseren we workshops, brainstorms en co-creatiesessies om inzichten van de gebruiker te krijgen over een nieuwe technologie, medium of product. Inzichten die we delen met onze interdisciplinaire partners (ingenieurs, prototypers, ontwikkelaars) om mee te nemen in het innovatieproces.

Interaction Design Lab

Het Interaction Design Lab richt zich op het ontwerpen van slimme producten, met een sterke focus op toekomstige interacties tussen mens en product. Het lab voert een ontwerpbenadering uit en fungeert als een zandbak voor creatieve technologische verkenningen door middel van prototyping. Complementair met het co-creatie lab gebruikt het lab verschillende prototyping technieken om meer tastbare productconcepten te creëren, om zo de dialoog tussen verschillende stakeholders tijdens het ontwerpproces te vergemakkelijken.

Het lab fungeert ook als een hub met een sterke link naar de groep design.nexus op Campus Kortrijk.