Mediapunt: kenniscentrum voor mediaonderzoek

 • Mediamonitoring
 • Mediagebruik
 • Crossmediarepertoires
 • Kenniscentrum

Projectbeschrijving

Als kenniscentrum streeft Mediapunt ernaar om hét referentiepunt te worden voor mediaonderzoek in Vlaanderen.  Door de resultaten van uitgebreid mediaonderzoek te consolideren en te analyseren, wil Mediapunt kritische mediatrends identificeren en beleidsimplicaties formuleren die de toekomst van media in Vlaanderen mee helpen vormgeven.

Waarom een kenniscentrum?

Mediapunt biedt een antwoord op twee actuele uitdagingen in het medialandschap van Vlaanderen. Ten eerste ondergaat dit landschap snelle veranderingen en wil Mediapunt belangrijke trends identificeren. Ten tweede is Vlaanderen de thuisbasis van een breed scala aan waardevol mediaonderzoek, verspreid over verschillende universiteiten en kennisinstellingen. Vandaag blijven deze inzichten te vaak nog onder de radar.

Als kenniscentrum streeft Mediapunt ernaar om kennis over mediagebruik in Vlaanderen te verzamelen, te creëren en te delen.

Doelstellingen van het kenniscentrum

 1. Fungeren als een databank die een overzicht biedt van al het mediaonderzoek in Vlaanderen
 2. Beleidsimplicaties en meta-analyses genereren uit terugkerend onderzoek in Vlaanderen, inclusief imec.digimeter, Apestaartjaren, ENA en het Digital News Report
 3. Crossmediagebruik in kaart brengen
 4. Uitvoeren van ad hoc-onderzoek geïnitieerd door beleidsmakers
 5. De inzichten uit het kenniscentrum verspreiden onder beleidsmakers en de mediasector

De missie van Mediapunt wordt verder versterkt door haar nauwe samenwerking met partners binnen de mediasector en het mediabeleid. Deze samenwerking zal bewerkstelligen dat het onderzoek van het kenniscentrum verankerd is in de concrete behoeften van de industrie.

Verwachte output

Om haar bevindingen breed toegankelijk te maken, ontwikkelt Mediapunt diverse formats waaronder een nieuwsbrief, beleidsnota’s en een up-to-date databank van mediaonderzoek in Vlaanderen. Het jaarlijkse overzicht biedt bovendien een stand van zaken van de media in Vlaanderen en is een must-read voor beleidsmakers en stakeholders uit de industrie. Om de bereikbaarheid te verhogen zijn alle publicaties openbaar beschikbaar op de website van Mediapunt.

De rol van mict

Imec-mict-UGent is trots te kunnen deelnemen aan dit project, en draagt de verantwoordelijkheid voor volgende taken:

 • Crossmediagebruik: Mict is verantwoordelijk voor onderzoek naar crossmediagebruik. Met dit onderzoek willen we diverse mediarepertoires in Vlaanderen identificeren en ontrafelen.
 • Valorisatie: Mict ondersteunt Mediapunt in de valorisatie en verspreiding van inzichten die voortkomen uit het project.
 • Ad hoc-onderzoek: Mict draagt bij aan de ad hoc-onderzoeken geïnitieerd door beleidsmakers.

Projectinformatie

Partners: Mediapunt is een gedecentraliseerd kenniscentrum, en houdt een samenwerking in tussen vier onderzoeksgroepen verbonden aan drie universiteiten.

Duur van het project: Januari 2023 – December 2026

Contact: Prof. dr. Tom Evens, dr. Kristin Van Damme, Hanne Peeters