Communicatiemanagement

Inhoud

De afstudeerrichting Communicatiemanagement legt de focus op de overredingskracht van communicatieve boodschappen en wordt ondersteund door de onderzoeksgroep CEPEC. Communicatie is immers een strategische tool die ingezet wordt door zowel profit als non-profitorganisaties om de kennis, percepties, en het gedrag van stakeholders te beïnvloeden.

Verplichte opleidingsonderdelen

Binnen deze afstudeerrichting staan de verwerking en effectiviteit van persuasieve boodschappen centraal. Studenten verwerven theoretisch inzicht in hoe persuasieve boodschappen geïmplementeerd en verspreid worden en hoe ze verschillende stakeholders (consumenten, werknemers, etc.) beïnvloeden.

Bijzondere aandacht hierbij gaat naar persuasieve communicatie via nieuwe media, omdat zij de manier waarop adverteerders, bedrijven en non-profitorganisaties met hun stakeholders communiceren sterk veranderen.

 

Hierbij komen drie belangrijke pijlers binnen strategische communicatie aan bod:

  • Interdisciplinaire consumententheorie: de student verdiept zijn/haar kennis over consumentengedrag door het uitwerken van een geïntegreerd, interdisciplinair en multiperspectivistisch denkkader dat reikt van de biologie over de verschillende sociale wetenschappen (met name psychologie, sociologie en (gedrags)economie) tot aan de cultuurwetenschappen. De student wordt hier verder ook vertrouwd gemaakt met recente methodes en technieken in markt-, consumenten- en innovatieonderzoek op basis van een mix van neuromarketing, ‘consumer neuroscience’ en gedragseconomie. 
  • Marketingethiek: vanuit een kritisch perspectief reflecteren we over marketing en de ethische aspecten van reclame en marketing. Concreet zal er thematisch gewerkt worden rond diverse reclametopics (bv marketing van ‘dark side consumption’ zoals gokken, alcohol, vaping, … in combinatie met opkomende vormen van ‘food marketing’ en ‘influencer marketing’) en dit vanuit een kritische, ethische blik op basis van wetenschappelijk onderzoek, juridische bronnen alsook inzichten en praktijken vanuit het beroepenveld.
  • Digital marketing: een focus op de belangrijkste theorieën, strategieën en instrumenten binnen het veld van digitale marketing, met aandacht voor ethische kwesties en de dagelijkse praktijk aan de hand van een groepsopdracht waar studenten een online marketingcampagne opzetten, uitvoeren en evalueren.


Deze verdiepende opleidingsonderdelen laten studenten toe om vertrouwd te worden met de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied alsook met ook de toekomstige arbeidsmarkt. De aansluiting met het beroepenveld wordt verder ingevuld door het opleidingsonderdeel Strategische communicatiechallenges. Binnen dit opleidingsonderdeel werken studenten in groepsverband rond concrete vraagstukken met betrekking tot strategische communicatie vanuit de optiek van een communicatiebureau.

Keuzevakken en stage

Naast de verplichte vakken, kunnen studenten zich verder specialiseren door te kiezen voor richtingspecifieke keuzevakken. De student kan eventueel ook een internationaal traject of een stage volgen. Dit kan zowel een onderzoeksstage zijn als een stage in het werkveld. 

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden in de afstudeerrichting Communicatiemanagement kunnen aan de slag in diverse sectoren en in diverse functies. Zo werken onze studenten in strategische communicatiebureaus, reclame- en PR bureaus, mediabedrijven, interne of externe communicatiediensten van een bedrijf/organisatie in alle mogelijke sectoren.

 

Meer informatie over deze afstudeerrichting