Stage

De opleiding communicatiewetenschappen biedt de mogelijkheid om stage op te nemen binnen het curriculum van de master. Vele studenten doen dan ook elk jaar een stage bij een rijk scala van ondernemingen, beleidsinstellingen en organisaties.

We zetten maximaal in op deze trajecten qua begeleiding en opvolging en we monitoren nauwkeurig de kwaliteitsvolle inhoud van het takenpakket dat aan die stages verbonden is.

We kunnen helaas geen opvolging voorzien voor stages die buiten curriculum lopen en kunnen dus ook geen contracten van vrijwillige stage opstellen.

We zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheid om volwaardig stage op te nemen binnen de master onze studenten alle kansen biedt. We zijn er tevens van overtuigd dat we op deze manier ook onze studenten daadwerkelijk in het werkveld kunnen positioneren als ambassadeurs voor de kwaliteit van onze opleiding.


De stage omvat 12 studiepunten van het Masterprogramma maar is niet verplicht.
Studenten die geen stage kiezen, kunnen deze vervangen door twee opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken.

De stage vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar omdat ze verder bouwt op de richting specifieke theoretische opleidingsonderdelen.
Om het opbouwende karakter te kunnen garanderen worden zo goed als alle theoretische vakken in het eerste semester gedoceerd. 

Lesgevers hebben het recht om niet in te stemmen met een stagevoorstel dat deze tijdsindeling niet respecteert of dat onvoldoende inhoudelijke kwaliteitsgaranties biedt.

Stageverantwoordelijke prof. dr. Karin Raeymaeckers geeft in onderstaand filmpje alvast een woordje toelichting en stelt ook het stageteam voor.

Vernieuwde stage  2023-2024

(Ufora: K001302A) 

Overzicht stageplekken 

Voorbeelden takenprofielen

Evaluatie door stagementor

Veelgestelde vragen

Stageplaatsen registratie en attesten

Stageontwerp

Indien je ervoor kiest om stage te lopen, dien je dit voor 15 november door te geven aan de FSA
(cf. bepalen van je curriculum en keuzevakken) dit is eveneens de deadline voor het indienen van het stageontwerp op Ufora.
Tijdens een mondelinge toelichting leggen de studenten hun ontwerp dan ter goedkeuring voor.
Zorg ervoor dat alle informatie op dat moment in orde is. 
Hou er dus rekening mee dat je stageontwerp kan afgekeurd worden of moet worden aangepast.

Na goedkeuring kan het definitieve stagevoorstel en stagecontract opgemaakt worden in STAR.

Indien er geen ondertekend en correct ingevuld stagecontract beschikbaar is, zal de gelopen stage niet erkend worden!

Buitenlandse stage

Het stagereglement van de vakgroep communicatiewetenschappen stelt dat buitenlandse stages niet mogelijk zijn.
Enkel in uitzonderlijke gevallen van bestaande samenwerking met buitenlandse universitaire onderzoeksgroepen voor onderzoeksstages zijn afwijkingen van deze regel mogelijk.
Gelieve vooraf eerst een afspraak te maken met Prof. Raeymaeckers.

   

Voor Algemene vragen:

Zie informatiebrochure (2022-2023)  (2023-2024)

Voor extra vragen: Johan Vermeire

Locatie
De Krook  verdiep -2
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent 


Voor inhoudelijke info betreffende de stages:

Marc Dewilde (op donderdag na afspraak) 

 

Stageverantwoordelijke, promotor:
Prof. Karin Raeymaeckers. - vanaf 23-24 Prof. Hanne Vandenberghe