Stage

De stage omvat 12 studiepunten van het Masterprogramma maar is niet verplicht. Studenten die geen stage kiezen, kunnen deze vervangen door twee opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken.

De stage vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar omdat ze verder bouwt op de richting specifieke theoretische opleidingsonderdelen. Om het opbouwende karakter te kunnen garanderen worden zo goed als alle theoretische vakken in het eerste semester gedoceerd. 

Lesgevers hebben het recht om niet in te stemmen met een stagevoorstel dat deze tijdsindeling niet respecteert of dat onvoldoende inhoudelijke kwaliteitsgaranties biedt.

Informatiebrochure

Alle stage-info kun je terug vinden in de informatiebrochure / reglement.
Verkort stagereglement 

Stageplaatsen registratie en attesten

Stagevoorstel

Indien je een stage wilt doen, dien je dit voor 15 november door te geven aan de FSA (cf. bepalen van je curriculum en keuzevakken).
Maak een stagevoorstel aan via STAR.  (inschrijven vanaf september)
Tijdens een mondelinge toelichting leggen de de studenten hun voorstel dan ter goedkeuring voor.
Zorg ervoor dat alle informatie op dat moment in orde is. Alle stagevoorstellen dienen goedgekeurd te zijn voor maandag 5 december.
Hou er dus rekening mee dat je stagevoorstel kan afgekeurd worden of moet worden aangepast.

Vrijwillige stage

Buitenlandse stage

Studenten die een buitenlandse stage wensen te volgen binnen de Ma COM moeten eerst een afspraak maken met de stageverantwoordelijke

Stage in het buitenland 

Aanvraag Curriculumonderdeelrealisatie

Handleiding oasis aanvraag

Stagebegeleiders

Voor Algemene vragen:

Zie informatiebrochure.

Voor extra vragen: Johan vermeire


Voor inhoudelijke info betreffende de stages:

Marc Dewilde (op donderdag na afspraak) 

Locatie
De Krook  verdiep -2
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent 

 

Stageverantwoordelijke, promotor:
Prof. Karin Raeymaeckers