Film- en Televisiestudies

Inhoud

Onze huidige samenleving is doordrongen van beelden en wordt dan ook gekenmerkt door een sterke mediale beeldcultuur. Binnen de afstudeerrichting Film- en Televisiestudies maken studenten, via theorie en praktijk, grondig kennis met deze mediale beeldcultuur en de centrale rol die het speelt in onze maatschappij. De klemtoon ligt hierbij op inzicht in en analyse van audiovisuele mediaproducten binnen een ruimere maatschappelijke context.

De student verwerft met andere woorden inzicht in het functioneren van de audiovisuele media, zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel, als beleidsmatig perspectief, met bijzondere aandacht voor de (inter)nationale, historische, sociaal-economische en culturele aspecten van film en televisie. Aan de hand van geleide bezoeken aan onder meer de openbare omroep VRT en het filmarchief Cinematek komen de studenten eveneens in contact met de dagelijkse beroepsrealiteit. Deze meer praktijkgerichte component van de opleiding steunt verder op de inbreng van gerenommeerde praktijkassistenten die ervaring hebben met diverse aspecten van film- en televisieproductie, gaande van pitching, scenarioschrijven tot finale productie en montage.

De opleiding vormt zelfstandige en kritisch ingestelde beeldprofessionals die in staat zijn om op academisch masterniveau te werken in de brede audiovisuele sector. Deze afstudeerrichting wordt ondersteund door het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS).

Verplichte opleidingsonderdelen

  • Ontwikkeling en esthetiek van de film: Dit opleidingsonderdeel biedt een introductie in het domein van de filmgeschiedenis en de audiovisuele beeldcultuur. Het centrale idee hierbij is dat film als kunst, expressie- en communicatiemiddel enkel kan begrepen worden in een bredere maatschappelijke context.
  • Audiovisuele productietechnieken: Hier leert de student onder beleiding van ervaren professionals uit het beroepenveld en via eigen ervaring de wetmatigheden en praktische aspecten van de audiovisuele productie kennen en toepassen, in functie van media-onderzoek, mediaplanning of mediaproductie. In kleine groepjes doorlopen de studenten vervolgens het volledige productieproces vanaf de opdracht tot en met de afwerking van een eigen audiovisueel project.
  • Film- en televisieanalyse: Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel om de studenten via theoretisch en concreet empirisch onderzoek in contact te brengen met recente onderzoeksbenaderingen en ontwikkelingen binnen het veld van film- en televisieonderzoek.
  • Daarnaast is er ook een Werkcollege Masterproef.

Keuzevakken en stage

Via aansluitende keuze-opleidingsonderdelen zoals ‘Media en Gender’, ‘Vergelijkende Literatuurwetenschap’ en ‘Marketing Management’ krijgen studenten de kans om hun opleiding deels vorm te geven op basis van de eigen interesses. Op die manier heeft de student onder meer keuze uit opleidingsonderdelen die gericht zijn op onder meer beeldanalyse (waaronder ook ‘Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst’ en ‘Historische kritiek van woord en beeld in de massamedia’), academische onderzoekstechnieken en diverse aspecten van marketing. Verder is er ook de mogelijkheid om een stage te doen binnen de audiovisuele mediasector.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde in de afstudeerrichting Film- en Televisiestudies kan je aan de slag bij omroepen en in een ruime waaier aan mediabedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie en vertoning van film- en televisieproducten. Verder kan je ook aan de slag buiten de mediasector, in het onderwijs of onderzoek inzake mediale beeldcultuur, of de cultuursector.