Film- en Televisiestudies

Inhoud

Onze huidige samenleving is doordrongen van beelden en wordt dan ook gekenmerkt door een sterke mediale beeldcultuur. Binnen de afstudeerrichting Film- en Televisiestudies maken studenten, via theorie en praktijk, grondig kennis met deze mediale beeldcultuur en de centrale rol die het speelt in onze maatschappij. De klemtoon ligt hierbij op inzicht in en analyse van audiovisuele mediaproducten binnen een ruimere maatschappelijke context.

De student verwerft met andere woorden inzicht in het functioneren van de audiovisuele media, zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel, als beleidsmatig perspectief, met bijzondere aandacht voor de (inter)nationale, historische, sociaal-economische en culturele aspecten van film en televisie. Aan de hand van geleide bezoeken aan onder meer de openbare omroep VRT en het filmarchief Cinematek komen de studenten eveneens in contact met de dagelijkse beroepsrealiteit.

Deze meer praktijkgerichte component van de opleiding steunt verder op de inbreng van gerenommeerde praktijkassistenten die ervaring hebben met diverse aspecten van film- en televisieproductie, gaande van pitching, scenarioschrijven tot finale productie en montage.

De opleiding vormt zelfstandige en kritisch ingestelde beeldprofessionals die in staat zijn om op academisch masterniveau te werken in de brede audiovisuele sector. Deze afstudeerrichting wordt ondersteund door het Centre for Cinema and Media Studies (CIMS).

Verplichte opleidingsonderdelen

Centraal in de afstudeerrichting Film- en Televisiestudies staat de idee dat audiovisuele communicatie en media een belangrijke en centrale plaats innemen in het huidige medialandschap en onze bredere samenleving, wat aanleiding geeft tot een conceptualisatie van de samenleving als een beeldcultuur. Deze klemtoon op de mediale beeldcultuur vertaalt zich in een programma dat inzet op een grondige kennis en analyse van audiovisuele producten en op een kritisch inzicht in de maatschappelijke rol van deze mediale beeldcultuur.

 

Hierbij focust de afstudeerrichting op volgende opleidingsonderdelen:

  • Ontwikkeling en esthetiek van de film: studenten krijgen een introductie in het domein van de filmgeschiedenis en de audiovisuele beeldcultuur. Het centrale idee hierbij is dat film als kunst, expressie- en communicatiemiddel enkel kan begrepen worden in een bredere maatschappelijke context.
  • Televisiestudies: studenten worden wegwijs gemaakt in de ontwikkeling, theorie en analyse van het brede domein van televisie. Verder focust dit opleidingsonderdeel op vaardigheden die het mogelijk maken om een analyse te maken van een hedendaags televisiefenomeen alsook een voorstel tot televisiecontent uit te werken en deze te presenteren. 
  • Beeldcultuur en -analyse: dit opleidingsonderdeel heeft tot doel om de studenten via theoretisch en concreet empirisch onderzoek in contact te brengen met recente onderzoeksbenaderingen en ontwikkelingen binnen het veld van film- en televisieonderzoek. Studenten denken op een kritisch-academische wijze na over de maatschappelijke rol van de audiovisuele beeldcultuur.

De aansluiting met het beroepenveld wordt op een meer praktische en technische manier ingevuld door het opleidingsonderdeel Audiovisuele productietechnieken waar studenten via eigen ervaring en onder professionele begeleiding van praktijkassistenten de verschillende aspecten van  audiovisuele productie leren kennen en toepassen.

Om dit te bereiken doorlopen de studenten drie modules (scenario en research; productie; en opname- en montagetechnieken) die opgehangen zijn aan de verschillende fases van een productieproces, vanaf de opdracht tot en met de afwerking van een eigen audiovisueel project.    

Keuzevakken en stage

Naast de verplichte vakken, kunnen studenten zich verder specialiseren door te kiezen voor richtingspecifieke keuzevakken. De student kan eventueel ook een internationaal traject of een stage volgen. Dit kan zowel een onderzoeksstage zijn als een stage binnen de audiovisuele mediasector.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde in de afstudeerrichting Film- en Televisiestudies kan je aan de slag bij omroepen en in een ruime waaier aan mediabedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie en vertoning van film- en televisieproducten. Verder kan je ook aan de slag buiten de mediasector, in het onderwijs of onderzoek inzake mediale beeldcultuur, of de cultuursector.

 

Meer informatie over deze afstudeerrichting