Journalistiek

Inhoud

De afstudeerrichting Journalistiek en Maatschappij is een wetenschappelijke en marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod: zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën. Dat alles wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, cultureel en politiek- en markteconomisch.

De studenten verwerven daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld.

Deze afstudeerrichting biedt studenten de kans grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek in de traditie van ‘journalism studies’ maar tegelijk biedt de afstudeerrichting studenten een praktische kennismaking met het professionele veld. Deze afstudeerrichting werkt nauw samen met het Center for Journalism Studies (CJS).

Verplichte vakken

De afstudeerrichting Journalistiek reikt studenten zowel de nodige kennis aan over de maatschappelijke rol van media, nieuws en journalistiek, als de beroepstechnische vaardigheden om te kunnen functioneren in het nieuwslandschap.

 

Hierbij focust de afstudeerrichting op volgende opleidingsonderdelen:

  • Actuele aspecten van journalistiek: studenten krijgen inzicht in de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, vormgeving van het journalistieke product, en de impact van nieuwe communicatietechnologieën op journalistiek.
  • Politiek en media: dit opleidingsonderdeel verdiept de inzichten van journalistieke nieuwsgaring en productie door vanuit een interdisciplinair perspectief (voornamelijk in wisselwerking met inzichten uit de politieke wetenschappen) specifiek de focus te leggen op de interdependente relatie tussen politieke actoren, journalisten en publiek.
  • Businessmodellen voor digitale media: studenten focus op centrale problematieken uit de hedendaagse mediasector waarbij de vraag centraal staat hoe nieuwe technologieën de economische machtsverhoudingen in de mediasector en specifiek journalistiek door elkaar schudden.

 

De aansluiting met het beroepenveld wordt op een meer praktische en technische manier ingevuld door het opleidingsonderdeel Journalistieke praktijk.
Studenten verkennen en ontwikkelen hun journalistieke vaardigheden onder begeleiding van praktijkassistenten uit het beroepenveld.

Keuzevakken en stage

Naast de verplichte vakken, kunnen studenten zich verder specialiseren door te kiezen voor richtingspecifieke keuzevakken. De student kan eventueel ook een internationaal traject of een stage volgen. Dit kan zowel een onderzoeksstage zijn als een stage binnen het journalistieke beroepenveld en de bredere mediasector.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de richting Journalistiek en Maatschappij zijn flexibel inzetbaar in een ruim aantal functies in een breed spectrum van bedrijven en instellingen. Zo kunnen ze aan de slag in de mediasector (bij radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) en bij reclamebureaus, maar ook bij tal van nieuwe en sociale media is er belangstelling voor hun expertise. Ook bedrijven buiten de ruime mediasector stellen communicatiewetenschappers te werk voor het begeleiden van hun interne en externe communicatieprocessen.

Sommige afgestudeerden kiezen voor een traject in (wetenschappelijk) onderzoek terwijl een aantal van hen opteren voor een bijkomende diplomering voor een onderwijsfunctie. Ook binnen de verschillende administratieve diensten, de socioculturele sector en beleidsinstituties vinden communicatiewetenschappers een baan.

 

Meer informatie over deze afstudeerrichting