Journalistiek

Inhoud

De afstudeerrichting Journalistiek en Maatschappij is een wetenschappelijke en marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod: zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën. Dat alles wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, cultureel en politiek- en markteconomisch.

De studenten verwerven daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld.

Deze afstudeerrichting biedt studenten de kans grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek in de traditie van ‘journalism studies’ maar tegelijk biedt de afstudeerrichting studenten een praktische kennismaking met het professionele veld. Deze afstudeerrichting werkt nauw samen met het Center for Journalism Studies (CJS).

Verplichte vakken

  • In het vak ‘Journalistieke Praktijk I‘ verkennen en ontwikkelen studenten hun journalistieke vaardigheden onder begeleiding van praktijkassistenten uit het beroepenveld.
  • In ‘Actuele Aspecten van Journalistiek’ gaat veel aandacht naar selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, vormgeving van het journalistieke product, en de impact van nieuwe communicatietechnologieën op journalistiek.
  • Het Werkcollege Masterproef bereidt studenten ten slotte voor op het schrijven van de eigenlijke Masterproef.

Keuzevakken en stage

Aan de hand van aansluitende keuze-opleidingsonderdelen zoals Politiek & Media, Mediasociologie, Televisiestudies, ‘Journalistieke Praktijk II’ etc. krijgen studenten de mogelijkheid om een invulling te geven aan de opleiding op basis van hun eigen interesses.

Verdieping van het professionele aanbod kan via het vak ‘Journalistieke Praktijk II’. Binnen de afstudeerrichting Journalistiek en Maatschappij hebben studenten de kans om stage te lopen. Dat kan zowel met een praktijkprofiel bij een brede waaier aan mediabedrijven, of met een onderzoeksprofiel bij een aantal onderzoeksinstituten en organisaties. De klemtoon van de invulling van het curriculum blijft evenwel een duidelijk academische stempel dragen.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de richting Journalistiek en Maatschappij zijn flexibel inzetbaar in een ruim aantal functies in een breed spectrum van bedrijven en instellingen. Zo kunnen ze aan de slag in de mediasector (bij radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) en bij reclamebureaus, maar ook bij tal van nieuwe en sociale media is er belangstelling voor hun expertise. Ook bedrijven buiten de ruime mediasector stellen communicatiewetenschappers te werk voor het begeleiden van hun interne en externe communicatieprocessen.

Sommige afgestudeerden kiezen voor een traject in (wetenschappelijk) onderzoek terwijl een aantal van hen opteren voor een bijkomende diplomering voor een onderwijsfunctie. Ook binnen de verschillende administratieve diensten, de socioculturele sector en beleidsinstituties vinden communicatiewetenschappers een baan.