Voorstelling Master Communicatiewetenschappen

Welkom op deze infopagina!


Velen onder jullie hebben wellicht al de knoop doorgehakt wat de afstudeerrichting in de Master betreft die je volgend academiejaar graag wil volgen. Anderen twijfelen nog of wensen nog wat meer informatie. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie samengebracht! 

Allereerst vind je per afstudeerrichting een kort voorstellingsfilmpje door een bij de richting betrokken professor. Wie alles over deze afstudeerrichtingen graag rustig wil nalezen, kan hier verder klikken. 
Vervolgens focussen we op de bredere structuur van de Master waar je - ongeacht de keuze van de afstudeerrichting - vier mogelijke profileringstrajecten kan volgen. 
Tot slot laten we enkele alumni aan het woord over hoe zij hun masterjaar beleefd hebben.

Afstudeerrichtingen in de master

Communicatiemanagement

Film- en Televisiestudies

Journalistiek

Nieuwe Media en Maatschappij

Vier profileringstrajecten

Profileringstraject 1: Op stage!

Omvang? 12 studiepunten

Wat?

De opleiding Communicatiewetenschappen biedt je de mogelijkheid om tijdens je masterjaar een stage te lopen tijdens het tweede semester. Deze mogelijkheid tot stage is er voor de vier afstudeerrichtingen. Belangrijk daarbij is dat je maximaal 12 studiepunten mag meenemen uit het bachelor- of schakelprogramma, indien deze in het eerste semester vallen. De vakgroep zet maximaal in op begeleiding van stages tijdens het curriculum waardoor geen gevolg kan gegeven worden op verzoeken voor zogenaamde ‘vrijwillige stages’.

 

De stageperiode is begroot op 7 tot 9 weken en omvat minimaal 250 uren en maximaal 280 uren. Je wordt beoordeeld op een stageverslag en een academisch essay terwijl ook de evaluatie van de stage-aanbieder voor een aandeel van 25% mee in de eindscore verrekend wordt.

 

Stagereglement

Het stagereglement geeft een uitgebreid overzicht van de inhoudelijke en praktische spelregels die je moet volgen om stage binnen het curriculum te kunnen opnemen. Er bestaat een lijst via STAR waarin al een aantal voorstellen van potentiële stageaanbieders worden opgenomen maar deze lijst is niet exhaustief en je kan ook zelf een eigen keuze aanbrengen. Belangrijk is dat de inhoudelijke kwaliteit voorop staat. Een stage met bijbehorend takenpakket moet bijgevolg altijd groen licht krijgen van een intake commissie die vanaf de tweede week van het academiejaar de gesprekken met jou hierover voert via MS Teams.

 

Meer weten?

Tijdens de introductiedag van de Master zal een specifiek tijdslot voorbehouden worden voor meer informatie en een Q&A. Wens je vroeger al informatie dan kan je een mailtje sturen naar johan.vermeire@ugent.be. Een link naar het stagereglement, de powerpoint-presentatie en een visueel schema met de verschillende stappen in het proces vind je op de stage pagina

 

Profileringstraject 2: Maatschappelijk Engagement en Duurzaamheid

Omvang? 12 studiepunten

Wat?

Ben je maatschappelijk geëngageerd en wil je je communicatiewetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk? In het profileringstraject rond maatschappelijk engagement en duurzaamheid combineer je de vakken ‘Duurzaamheidsdenken’ en ‘Community Service Learning: Burgerschap in een digitale samenleving’. In dit jaarvak werk je nauw samen met een organisatie om een communicatieve interventie uit te werken. Heb je bijvoorbeeld zin om mee te denken met Mediawijs.be over kinderrechten in een digitale context? Help je aan de verdere uitbouw van Medinet.tv? Werk je samen met Gezond+ aan een gezondheidskalender of met BeVegan aan het uitwerken van een campagne om veganisme te promoten? Ook bij Stad Gent (dienst milieu en klimaat), De Lochting en Woonzorgcollectief kan je aan de slag. Na een grondige voorbereiding en analyse van de case in het eerste semester kan je in het tweede semester aan de slag in de organisatie zelf om de interventie concreet uit te werken.

 

Wat is het verschil met stage?

In dit traject werk je in duo een oplossing uit voor een maatschappelijk issue, in samenwerking met een organisatie. Je gaat je academische kennis en vaardigheden inzetten om een positieve impact te creëren en een maatschappelijk engagement op te nemen. Je werkt niet zomaar voor een organisatie, maar samen met de organisatie aan een oplossing. Het is net die unieke wisselwerking tussen praktijkkennis en academische kennis die kan zorgen voor innovatieve oplossingen. Persoonlijke groei en reflectie zijn hierbij erg belangrijk. Je gaat effectief aan de slag in de organisatie, maar werkt aan één concreet project. Je levert op het einde van het jaar een portfolio af met daarin je creatieve interventie en beleidsaanbevelingen.

 

Meer weten?

Schrijf je snel in voor dit unieke traject! Heb je vragen? Contacteer Liselot.Hudders@UGent.be

 

Profileringstraject 3: Kiezen voor een internationale ervaring

Omvang? 19 studiepunten, wat inhoudt dat je het jaarvak van de afstudeerrichting niet kan opnemen

Wat?

Op zoek naar een buitenlandse ervaring? De opleiding Communicatiewetenschappen biedt je de mogelijkheid om een deel van je studies aan een Europese of niet-Europese partneruniversiteit door te brengen. Dat kan zowel in de 3e Bachelor als in je Master. Een internationale ervaring laat je toe om nieuwe culturen op te snuiven, je talenkennis bij te spijkeren en vrienden voor het leven te maken. Een internationale uitwisseling vormt voor veel studenten één van de hoogtepunten van hun academische opleiding.

 

Bestemmingen

Je kan kiezen uit een ruime lijst van partnerinstellingen in tal van landen. Het overzicht van bestemmingen in Europa vind je hier. Daarnaast lopen er ook samenwerkingen met universiteiten uit Argentinië, Australië, Canada, Singapore, Taiwan, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over uitwisseling of internationalisering kan je een mailtje sturen naar rio.psw@ugent.be. Of je kan hier lezen wat enkele oud-studenten van hun internationaal avontuur vonden.

 

Profileringstraject 4: Theoretische verdieping

Omvang? 12 studiepunten

Wat?

Terwijl de plichtvakken van je afstudeerrichting je toelaten om je kennis en expertise uit een specifiek vakgebied te verruimen en te verdiepen, kan je via het vierde profileringstraject je horizon wat verruimen door een keuze te maken uit een ruime lijst van opleidingsonderdelen. Deze vakken zijn geselecteerd op maat van de afstudeerrichting en bieden je een blik op een aanverwante discipline of een extra specialisatie aan. Hou er wel rekening mee dat verschillende van deze opleidingsonderdelen aangeboden worden door andere opleidingen zoals het geval is voor bijvoorbeeld ‘Markten en Prijzen’, ‘Programmeren’ en ‘Informatica’. Lees dus aandachtig de studiefiches van deze vakken om de gevraagde voorkennis of competenties goed te kunnen inschatten. 

 

Meer weten?

Via de Studiekiezer kan je per afstudeerrichting het programma terugvinden en de studiefiches opvragen van de keuzeopleidingsonderdelen.

Alumni aan het woord over hun masterjaar