Terugblik op facultair Community Service Learning netwerkevent

Op 14 oktober 2019 organiseerde onze faculteit haar eerste Community Service Learning netwerkevent. Geïnteresseerde docenten, partnerorganisaties en (oud-)studenten werden ingelicht over hoe onze faculteit via Community Service Learning (CSL) onderwijs ten dienste stelt van de maatschappij. In een panelgesprek met de betrokken stakeholders werd onder meer besproken wat CSL voor hen betekent en hoe we met de faculteit CSL in de toekomst nog verder kunnen uitbouwen.

Verschillende oud-studenten deelden daarnaast op dit event ook hun CSL-ervaringen via posterpresentaties