Opleidingen

Hoofdopleidingen

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen biedt drie hoofdopleidingen aan. Deze bestaan telkens uit drie bachelorjaren en één masterjaar. Ze zijn ook toegankelijk via een voorbereidings- en schakelprogramma.

Educatieve master

Andere opleidingen

In samenwerking met de VUB biedt onze faculteit een driejarige Engelstalige bachelor in Sociale Sciences aan, waarin inzichten van de drie hoofdopleidingen gecombineerd worden.

 

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen maakt deel uit van de internationale Engelstalige Erasmus Mundus Master Global Studies.

 

Voor het interfacultaire honoursprogramma worden per deelnemende faculteit tien excellente masterstudenten geselecteerd. Dit is een initiatief van de faculteiten Letteren & Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie & Bedrijfskunde, Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, en Politieke & Sociale Wetenschappen.

Community Service Learning

Community service learning binnen de opleiding