Keuze- en minorvakken

Keuzevakken in de bachelor communicatiewetenschappen

In het 2e en 3e bachelorjaar kies je telkens voor 5 studiepunten aan keuzevakken.

Je mag deze keuzevakken universiteitsbreed kiezen, maar ze moeten wel ergens verband houden met je studie. Velen kiezen daarom een vak uit Politieke Wetenschappen, Sociologie, Geschiedenis, Economie of Psychologie (= andere humane opleidingen). Vakken uit de exacte wetenschappen worden zelden goedgekeurd. Soms wordt gekozen voor een taalvak uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maar om een taal te beheersen wordt een cursus via het universitair talencentrum (UCT) aangeraden.

Je neemt best een kijkje in de studiegids van UGent om je keuze vlot te maken. Door te klikken op een vak kom je in de studiefiche terecht. Hierin lees je o.a. de korte inhoud en of er begincompetenties zijn.

Mits goedkeuring van de curriculumcommissie mag je vakken combineren met een afwijkend aantal studiepunten. Je moet wel aan een totaal van minimum 10 studiepunten komen voor de keuzevakken samen.

Je brengt jouw keuzevakken in via Oasis (in je curriculum) voor 15 oktober. Indien je deze deadlines niet haalt, zijn je keuzevakken niet ontvankelijk!

Voor vakken uit het 2e semester kan je je keuze nog aanpassen tot en met 28 februari, zie procedure.

Indien je keuzevak werd afgekeurd ontvang je eind oktober een mail op jouw UGent-account, na de vergadering van de curriculumcommissie. Je krijgt meteen de kans een ander keuzevak voor te stellen.

Opgelet!

Niet geslaagd? Je moet keuzevakken elk jaar opnieuw indienen voor 15 oktober! Je mag een nieuw keuzevak kiezen als je het academiejaar voordien niet geslaagd was voor je keuzevak.

Uitgaande uitwisselingsstudenten moeten hun keuze aanduiden van de vakken die gevolgd worden aan de UGent 1e en/of 2e semester. De opgave van de keuzevakken aan de gastuniversiteit wordt ingegeven in het webformulier (Erasmusmanager PSW).

Keuzevakken of stage in de master communicatiewetenschappen

In elke afstudeerrichting van de masteropleiding communicatiewetenschappen neem je keuzevakken op voor minstens 12 studiepunten uit de uitgebreide lijst van keuzevakken (zie studiegids). Je kan hier ook kiezen om een stage (=12 studiepunten) op te nemen in plaats van keuzevakken. De stage is dus niet verplicht!

De stage vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar omdat ze verder bouwt op de richtingspecifieke theoretische opleidingsonderdelen. Hier wordt niet van afgeweken, enkel voor onderzoeksstages binnen de vakgroep kan een uitzondering gevraagd worden.

Het is enkel mogelijk om een stage op te nemen indien je niet meer dan 12 studiepunten uit de vorige studiejaren meeneemt. Indien deze vakken gedoceerd worden in het tweede semester is de combinatie met de stage zeer moeilijk.

Hou hier dus rekening mee bij het samenstellen van jouw traject. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met je trajectbegeleider ().

Minorvakken in de bachelor politieke wetenschappen

In het 2e bachelorjaar kies je een minor. Minors zijn samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een verbreding van je eigen opleiding bedoeld.

  • Je dient in totaal 10 studiepunten (SP) aan minorvakken te volgen.
  • Raadpleeg de studiegids van UGent om je keuze vlot te maken. Door te klikken op een vak kom je in de studiefiche terecht. Hierin lees je o.a. de inhoud en eindcompetenties van een vak.
  • Hou bij je keuze ook rekening met je semesterspreiding en het lessenrooster. Aangezien minorvakken aangeleverd worden door andere opleidingen is er steeds kans op overlap in het lessenrooster.
  • Kijk steeds de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen uit de minor na. Sommige opleidingsonderdelen worden als zwaarder ervaren door het gebrek aan begincompetenties van de student. Bij twijfel kan je best de verantwoordelijk lesgever contacteren.
  • Eénmaal je een minor hebt gekozen, hou je je aan deze minor. Wil je toch een ander minor volgen, dan zal je 10 studiepunten van de nieuwe minor moeten opnemen, ongeacht je reeds een credit behaalde.
  • Je moet je houden aan de opleidingsonderdelen uit de minorlijst van je eigen opleiding. Het is niet mogelijk om andere opleidingsonderdelen op te nemen die niet voorkomen in de minorlijst.
  • Omwille van een verschillend aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (sommige opleidingsonderdelen zijn 3 SP, andere 4, 5 of meer SP), kan het zijn dat de totaliteit aan studiepunten van je minor niet exact op 10 ligt. Dit vormt geen probleem zolang je aan een minimum van 10 SP komt.
  • In sommige gevallen bieden deze minors voordelen op gebied van studieduurverkorting indien je na je opleiding nog een bijkomend diploma wil behalen in de studierichting van de gekozen minor.
  • Bepaalde vakken uit de minor komen ook in het derdebachelorjaar voor als keuzeoptie. In dat geval zal het behaalde vak niet tot een vrijstelling leiden, maar wordt je verondersteld een ander vak uit de keuzelijst van dat derdebachelorjaar te kiezen.
  • Minorvakken moeten niet in hetzelfde academiejaar gevolgd worden. Als je in een GIT-traject zit en je het tweedebachelorjaar spreidt, kunnen de minorvakken in verschillende jaren opgenomen worden. De GIT-regel "vakken uit het laagste jaar eerst" moet wel gerespecteerd blijven.

 Je kiest je minor door aan het begin van het academiejaar je curriculum samen te stellen in Oasis.

Vragen?

Contacteer je trajectbegeleider via .