Stage

In het licht van de COVID-19-situatie en diens maatschappelijke impact beslist de opleiding Communicatiewetenschappen om in het academiejaar 2020-2021 enkel in te zetten op het aanbieden en begeleiden van stages binnen het curriculum en derhalve geen vrijwillige stages te ondersteunen.

 

De stage omvat 12 studiepunten van het Masterprogramma maar is niet verplicht. Studenten die geen stage kiezen, kunnen deze vervangen door twee opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken.

De stage vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar omdat ze verder bouwt op de richting specifieke theoretische opleidingsonderdelen. Om het opbouwende karakter te kunnen garanderen worden zo goed als alle theoretische vakken in het eerste semester gedoceerd. 

Lesgevers hebben het recht om niet in te stemmen met een stagevoorstel dat deze tijdsindeling niet respecteert of dat onvoldoende inhoudelijke kwaliteitsgaranties biedt.

Informatiebrochure

Alle stage-info kun je terug vinden in de informatiebrochure / reglement.

Stageplaatsen registratie en attesten

Stagevoorstel

Indien je een stage wilt doen, dien je dit voor 15 november door te geven aan de FSA (cf. bepalen van je curriculum en keuzevakken).
Maak een stagevoorstel aan via STAR.  (inschrijven vanaf september)
Tijdens een mondelinge toelichting leggen de de studenten hun voorstel dan ter goedkeuring voor.
Zorg ervoor dat alle informatie op dat moment in orde is. Alle stagevoorstellen dienen goedgekeurd te zijn voor maandag 5 december.
Hou er dus rekening mee dat je stagevoorstel kan afgekeurd worden of moet worden aangepast.

Na goedkeuring kan het definitieve stagecontract opgemaakt worden.

Indien er geen ondertekend en correct ingevuld stagecontract beschikbaar is, zal de gelopen stage niet erkend worden.

Buitenlandse stage

Het stagereglement van de vakgroep communicatiewetenschappen stelt dat buitenlandse stages niet mogelijk zijn.
Enkel in uitzonderlijke gevallen van bestaande samenwerking met buitenlandse universitaire onderzoeksgroepen voor onderzoeksstages zijn afwijkingen van deze regel mogelijk.
Gelieve vooraf eerst een afspraak te maken met Prof. Raeymaeckers.

 

 

 

Voor Algemene vragen:

Zie informatiebrochure.

Voor extra vragen: Johan vermeire


Voor inhoudelijke info betreffende de stages:

Marc Dewilde (op donderdag na afspraak) 

Locatie
De Krook  verdiep -2
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent 

 

Stageverantwoordelijke, promotor:
Prof. Karin Raeymaeckers