Wijzigen curriculum

Nadat je curriculum is goedgekeurd kan je indien nodig nog wijzigingen aanvragen, bijvoorbeeld je inschrijving voor een vak stopzetten, een keuzevak wijzigen, enz. Voor deze aanvraag gelden volgende deadlines:

- uiterlijk op 14 november voor eerstesemestervakken

- uiterlijk op 28 februari voor tweedesemester- en jaarvakken

Hou rekening met de regels voor het samenstellen van een GIT en het opleidingsprogramma in de studiegids.

Bekijk hier wat de gevolgen zijn van het wijzigen van je curriculum voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking.

Wijziging aanvragen

Zelf kan je geen wijzigingen doen aan jouw curriculum, maar stuur vóór de deadline een e-mail naar je trajectbegeleider en/of FSA.

Goedgekeurde wijzigingen worden door hen ingevoerd in je curriculum.

Vermeld in je e-mail zeker volgende gegevens:

  • je naam, opleiding en studentennummer
  • de vakken die je uit je curriculum wenst te schrappen (met code)
  • de vakken die je aan je curriculum wilt toevoegen (met code + aantal studiepunten)

Vragen?

Met vragen kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.

Instructiefilmpje

In dit filmpje wordt alles nog eens duidelijk en in stappen uitgelegd.