Herinschrijven en GIT (Geïndividualiseerd Traject)

Hoe herinschrijven en het curriculum bewerken?

Herinschrijven

Je kan elektronisch herinschrijven via Oasis een dag na de puntenbekendmaking. De gedetailleerde Oasis-handleiding kan je hier raadplegen. 

Als je nog examens moet afleggen tijdens de tweedekansexamenperiode, dan kan je pas herinschrijven de dag na de puntenbekendmaking van die examenperiode.

Vanaf 1 oktober is een herinschrijving laattijdig en dien je aan het eind van de inschrijvingsaanvraag jouw laattijdigheid te motiveren. De curriculumcommissie behandelt deze aanvraag.

De deadline voor laattijdige (her)inschrijving is 28 februari.

Vanaf 15 november kunnen geen eerstesemestervakken meer opgenomen worden.

Meer info over laattijdig inschrijven vind je hier terug.

Curriculum

Na je herinschrijving kan je een curriculumvoorstel indienen in Oasis.

De deadline hiervoor is 15 oktober.


Raadpleeg de werkwijze en een instructiefilmpje over het herinschrijven en je curriculum vastleggen op deze pagina.  

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is elk traject dat afwijkt van een standaard studietraject (modeltraject). Met een GIT kan je vakken uit verschillende jaren combineren of je vakkenpakket van één jaar spreiden over verschillende jaren. Hier zijn een aantal regels en voorwaarden aan verbonden die je kan nalezen in het facultair GIT-reglement. 

Als je niet goed aan de GIT-regels uitkan, volg dan onderstaande online GIT-begeleiding!

Let op: studenten in een bachelorprogramma komen pas in aanmerking voor een GIT als ze voor minstens 30 studiepunten van het 1e bachelorjaar geslaagd zijn. Heb je hierdoor slechts één of twee vakken in het eerste semester, volg dan onderstaande GIT-begeleiding.

 

BELANGRIJK: Raadpleeg de procedure, regels een voorwaarden voor GIT!

GIT-begeleiding voor studenten 1e bachelor

Eerstebachelorstudenten die voor de eerste keer een (combi-)GIT aanvragen zijn verplicht om een stappenplan te volgen. Dit stappenplan staat uitgewerkt in powerpointpresentaties, die te raadplegen zijn via de Inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Studiebegeleiding. Met vragen hierover kan je terecht bij de studiebegeleiding!

GIT-begeleiding voor hogerejaarsstudenten

Voor hogerejaarsstudenten is er GIT-begeleiding voorzien in de vorm van een powerpointpresentatie, die te raadplegen is via de inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Trajectbegeleiding

Heb je na het raadplegen van de powerpointpresentatie nog verdere vragen mail dan naar of maak een afspraak bij de trajectbegeleider voor bijkomend advies via https://trajectpsw.youcanbook.me (enkel in september en oktober).