Herinschrijven en GIT (Geïndividualiseerd Traject)

Let op: studenten in een bachelorprogramma komen pas in aanmerking voor een GIT als ze voor minstens 30 studiepunten van het 1ste jaar Bachelor geslaagd zijn! Heb je hierdoor slechts één à twee vakken in het eerste semester, kom dan indien gewenst langs bij de trajectbegeleider of naar een GIT-sessie om dit te bespreken.

De bekendmaking van de resultaten van de tweede zittijd is op donderdag 10 september 2020. De dag nadien kunnen studenten herinschrijven en hun curriculumvoorstel voor academiejaar 2020-2021 indienen in Oasis. De deadline voor het indienen van een GIT is 15 oktober. Wie in eerste zittijd voor alles geslaagd is kan nu al online herinschrijven.

Als je na de tweede zittijd niet voor alles geslaagd bent of je volgt een geïndividualiseerd traject (GIT) en je kan niet goed uit aan de GIT-regels, kom dan naar één van de GIT-sessies! Hier worden jullie begeleid door het Monitoraat om je curriculum samen te stellen.

GIT-sessies voor studenten 1ste bachelor

1e Bachelorstudenten die voor het eerst een (combi-)GIT aanvragen zijn verplicht naar een GIT-sessie te komen (PC-lokaal van de PSW). Als nadien er nog onduidelijkheden zijn of je wenst alsnog een afspraak te maken, dan kan je na de GIT-sessie een afspraak maken bij de trajectbegeleider.

GIT-sessies voor hogerejaarsstudenten

Voor hogerejaarsstudenten worden ook GIT-sessies georganiseerd (PC-lokaal PSW). Deze zijn vrijblijvend. Gezien de drukke GIT-periode, is het wel aangewezen hier naartoe te komen omdat je zo snel geholpen kan worden bij het samenstellen van je GIT. Jullie kunnen jullie GIT-voorstel ook zelf online indienen. Maak hiervoor gebruik van het document met de GIT-regels en vermeld in het opmerkingenkader of het gaat over een GIT of een Combi-GIT.

Wie na het bijwonen van een GIT-sessie nog steeds vragen heeft, kan via de online kalender een afspraak maken bij de trajectbegeleider voor bijkomend advies. Raadpleeg de agenda op https://trajectpsw.youcanbook.me

Deze agenda is enkel actief in september en oktober. Voor een afspraak buiten deze periode mail je rechtstreeks naar de trajectbegeleider ().

Hoe herinschrijven en het curriculum bewerken?

Herinschrijven

Inloggen op oasis.ugent.be

Algemeen > Inschrijvingen


Daar zie je het kader staan met jouw huidige opleiding + knop "inschrijven".
Klik deze aan voor een herinschrijving van de huidige opleiding.

Wanneer de herinschrijving in orde is zal de "inschrijvingsknop" in het kader veranderen naar "inschrijven vervolgopleiding".
Klik deze aan om in te schrijven voor de aansluitende opleiding.

Curriculum bewerken

Om het curriculum te bewerken klik je in de linkerkolom op "curriculum bewerken (PS)" onder Academiejaar 2019-2020.
Je krijgt een overzicht van jouw opleidingen.
Klik op "curriculum" en zo kan je jouw curriculum bewerken voor het huidige academiejaar.