Werken en Studeren

Iets voor jou?

De combinatie van werken en studeren is en blijft een hele klus. Veel werkstudenten zullen weinig of niet aanwezig kunnen zijn tijdens de lessen. Voor sommige opleidingsonderdelen is dat een onoverkomelijk probleem (bv. als er gewerkt wordt met niet-periodegebonden evaluatie). Onze opleidingen worden niet aangeboden via zelfstudiepakketten of in avondonderwijs. Voor sommige opleidingsonderdelen kan het werkstudentenstatuut een oplossing bieden. Via dit statuut kan de student bepaalde faciliteiten krijgen of bijvoorbeeld een vervangende taak. Toch zal dit niet voor alle vakken een optie zijn. De student die geen lessen bijwoont wordt toch geacht om op het examen alle leerstof te beheersen, ook de leerstof die expliciet en enkel in de les aan bod kwam.  Enige flexibiliteit is dus noodzakelijk om de combinatie te kunnen maken. Zorg dus dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en beperkingen van het combineren van werken en studeren!

Infobrochure werkstudenten

Lees in de brochure  wat de mogelijkheden zijn om werk en studies te combineren aan onze faculteit.

Facultair reglement werkstudentenstatuut

In het facultair reglement worden de faciliteiten voor studenten met een werkstudentenstatuut vastgelegd.

Statuut aanvragen

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en beheer van faciliteiten vind je in deze fiche en op deze webpagina.

Ontmoetingsmoment voor werkstudenten

In oktober vindt jaarlijks een ontmoetingsmoment plaats voor werkstudenten aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Hier krijgen jullie informatie over het statuut, kan onderling kennis gemaakt worden en geven ervaren werkstudenten enkele tips. Verdere info zal via Ufora gecommuniceerd worden.

Hoe kan je ons contacteren?

De trajectbegeleiders van de faculteit kunnen je verder helpen met vragen over de combinatie van werken en studeren. Je kan hen bereiken via mail of een afspraak maken voor een gesprek.

 

Gerelateerde inhoud