Buitenlands verblijf voor onderzoek in kader van de masterproef of ander opleidingsonderdeel (veldwerk)

Veel studenten verblijven een tijdje in het buitenland voor onderzoek. Het is noodzakelijk dat je je verblijf registreert en de nodige voorbereidingen treft.

Registratie van buitenlandse onderzoeksverblijven in kader van je opleiding:

Voorbereiding:

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen: