Buitenlands verblijf voor onderzoek voor masterproef of vak (veldwerk)

Veel studenten verblijven een tijdje in het buitenland voor onderzoek. Het is noodzakelijk dat je je verblijf registreert en de nodige voorbereidingen treft.

Reisbeleid UGent 

Ugent beleid naar het buitenland voor studenten

Contacteer de crisiswerkgroep actueel@ugent.be bij vragen over het reisbeleid.

Contact en informatie

 • Overleg altijd eerst met je promotor of lesgever over je onderzoeksverbljf. 
 • Lees de informatie op UFORA van je opleiding.

Registratie van buitenlandse onderzoeksverblijven in kader van je opleiding:

 1. in oasis (uitwisselingsaanvraag) - korte uitleg in handleiding 4 op UFORA Welcome Abroad
 2. verblijf linken aan het vak masterproef, veldwerk of een bepaald opleidingsonderdeel via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
   • Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere.
   • uiterlijk 2 maand voor vertrek of vroeger bij beursaanvraag
   • contacteer rio.psw@ugent.be om je aanvraag te bekijken
 3. eventueel masterproefovereenkomst in te dienen bij FSA

Richtlijnen op UFORA Welcome Abroad - handleiding "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw"

Voorbereiding:

 • Overleg altijd eerst met je promotor of lesgever over je onderzoeksverbljf. 
 • Richtlijnen op UFORA Welcome Abroad "handleiding - richtlijnen stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw"
 • Naar het Zuiden - voorbereiding en debriefing door UCOS
 • Veiligheid: raadpleeg de reisadviezen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vraag advies bij je opleidingsverantwoordelijke. Bij twijfel kan je  contacteren. Bij onveilige situaties wordt een virtuele mobiliteit aangeraden (exchange@home).
 • Op Sharepoint kan je een ruim overzicht vinden van het aanbod voor stages, studies, onderzoek, summer schools,...

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen:

 • Informatie op de International Days - Study Abroad en informatiemomenten faculteit
 • Overzicht beurzen, Vlir beurzen, ...
  • aanvragen beurzen meestal jaar voordiendeadlines begin maart (binnen en buiten EU)
  • aanvragen beurzen tijdens jaar van uitwisseling:
   • binnen EU: begin oktober
   • buiten EU: een tweede oproep bij het begin van het academiejaar met deadline eind november
  • beursaanvraag betekent uiteraard ook een tijdige registratie uitwisselingsaanvraag in OASIS (zie richtlijnen hierboven)
 • Onderzoeksverblijf met facultaire financiering voor onderzoek indien het onderzoek bijdraagt aan lopend onderzoek aan de faculteit PS.

  Voorwaarde en aanvraagprocedure:
  Masterstudenten kunnen gebruik maken van het facultair mobiliteitsfonds zoals vermeld in facultair reglement facultair fonds volgens artikel 6 lid a of b in het kader van onderzoeksactiviteiten met betrekking tot hun masterscriptie of stage, voor zover deze activiteiten bijdragen aan een lopend onderzoeksproject aan de faculteit.

  Deadline aanvraag financiering 1 maand voor vertrek.

  De promotor kan in dat geval contact opnemen met de facultaire onderzoeksdirecteur prof. Van Rossem).

 • Studenten kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de Sociale Dienst

Tijdens en na je verblijf

 • Blijf in contact met je promotor of de lesgever. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvolging. en de inhoud van je onderzoek.
 • Volg de richtlijnen zoals vermeld in het stappenplan van je specifiek beurzenprogramma.
 • We raden aan om na je verblijf een attest van verblijf op te laden in OASIS/uitwisselingsaanvraag/documenten wanneer je in het buitenland verblijft zonder beurs.

Meer richtlijnen verblijf zonder beurs

Getuigenissen en ervaringen van studenten

- verhalen over onderzoek in het buitenland 

Meerdere korte verblijven in dezelfde plaats

Online uitwisseling

 Bij crisis of een reisbeperking naar bepaalde risicobestemmingen wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.