Aanbevelingen mentale gezondheid in het kader van covid-19

 

Op basis van literatuurstudie en gesprekken met diverse experten, ontwikkelde PSYNC in samenwerking met de leden van de expertengroep corona en psychologie richtlijnen en adviezen met betrekking tot the impact van covid-19 op de mentale gezondheid van burgers. Lees de volledige tekst (Engels) hier.

 

Aanbevelingen

Gericht op een breed publiek

 • Ontwikkel campagnes die een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en een verhoogd bewustzijn mogelijk maken door middel van sterke rolmodellen.
 • Versterk geestelijke gezondheidsgeletterdheid door psychologische eerste hulp en zelfzorgstrategieën beschikbaar te maken.
 • Geef duidelijke, beknopte en nauwkeurige informatie die de situatie normaliseert en de veerkracht vergroot. Vermijd stigmatiserende communicatie gericht op specifieke doelgroepen (bv. jongeren, etnische minderheden). Communicatie moet een gevoel van veiligheid en stabiliteit bij burgers teweegbrengen.


Voor beleidsmakerscorona

 • Monitor systematisch de geestelijke gezondheid van de bevolking.
 • Investeer in dispatching en monitoringsystemen.
 • Versterk de capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg onder andere door ze efficiënt te organiseren.
 • 'Screen en treat' kwetsbare bevolkingsgroepen. Ontwikkel effectieve acties gericht op mensen met een lage  (geestelijke) gezondheidsgeletterdheid maar vermijd stigma.


Voor gezondheidswerkers

 • Ontwikkel screen-, doorverwijs- en behandelingsprotocollen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Zet ze in als gemeenschapsinterventies.
 • Zorg voor training voor (geestelijke) gezondheidsprofessionals van evidence- en user-based (zowel online als offline) interventies om mentale problemen aan te pakken. Betrek altijd ervaringsdeskundigen.
 • Monitor de effecten en uptake van psychosociale geestelijke gezondheidsinterventies.
 • Maak offline psychologische ondersteuning beschikbaar in veilige omstandigheden door de implementatie van COVID-19 proof mental models.