Encyclopaedia for Migration Law heeft een nieuwe editor

(19-10-2023) Leden van de onderzoeksgroep Migratierecht gaan enthousiast de verdere uitwerking en verspreiding van de Migratie-encyclopedie verzorgen, waarbij ze nog inclusiever wensen te werken naar landen van het globale Zuiden.

Rekening houdend met de toenemende behoefte aan vergelijkende informatie, publiceert de International Encyclopaedia of Laws (IEL) een reeks monografieën die een duidelijk overzicht bieden van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in een bepaald land.

Kluwer startte dit initiatief in 1977 met de Encyclopedie voor Arbeidsrecht en Arbeidsverhoudingen. De reikwijdte van het project is geleidelijk uitgebreid tot 25 rechtsdomeinen, waarvan migratierecht er één is.

Monografieën over migratierecht 

De monografieën over migratierecht richten zich op de administratieve procedures die gevolgd moeten worden om een staat te mogen binnenkomen en er te verblijven:

  • grenscontrole; 
  • procedures om een verblijfsrecht te verkrijgen; 
  • verlies van verblijfsrecht; 
  • sancties bij irreguliere binnenkomst of hulp bij irreguliere binnenkomst; 
  • toegang tot de arbeidsmarkt of zelfstandige activiteiten

De monografieën worden in het Engels geschreven door nationale experts. Ze maken het migratierecht toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, praktijk en studie ervan, zoals: wetenschappers, mensen uit de praktijk, beleidsmakers, overheden, niet-gouvernementele organisaties.

Editors Team

Prof. dr. Ellen Desmet

Mr. Shepherd Mutsvara

Mrs. Lore Roels

Mrs. Birte Schorpion

dr. Ruben Wissing

Wil je een bijdrage leveren aan de Encyclopaedia for Migration Law?

Contacteer Professor Ellen Desmet: ellen.desmet@ugent.be

Meer info