Femke Gremmelprez

Femke Gremmelprez (6 augustus, 1991, Halle) is academisch assistent verbonden aan het Ghent European Law Institute. Voordien behaalde zij een Master in de Rechten (Universiteit Gent, 2014, Onderscheiding) en een LLM in European Union Law (Universiteit Gent, 2015, Grote Onderscheiding).

Haar interesse gaat in de eerste plaats uit naar de interne markt, en meer bepaald naar het vrij verkeer van personen. Ze schreef dan ook haar Masterproef met als titel “De Burgerschapsrichtlijn 2004/38 in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie”.

Tevens gaat haar interesse uit naar de handhaving van de democratische waarden binnen de Europese Unie in verband met het gedrag van bepaalde lidstaten. De LLM paper ter realisatie van de LLM in European Union law was dan ook hieraan gewijd en zal ook het onderwerp uitmaken van haar doctoraatsonderzoek.

 

Biblio

Contact

 

Femke Gremmelprez