Merijn Chamon

Merijn Chamon (19 augustus, 1986, Gent) is Doctor in de Rechten en vrijwillig medewerker van het Ghent European Law Institute. Voordien was hij postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen. Zijn doctoraatsproefschrift behandelde het onderwerp van de EU agentschappen. De boekversie van het proefschrift werd in 2016 gepubliceerd bij Oxford University Press. Voor hij als academisch assistent aan de slag ging bij de vakgroep Europees, Publiek en Europees recht behaalde hij een Master in de EU-studies (Universiteit Gent, 2008, Grootste Onderscheiding) en een Master in het Europees Recht (Universiteit Gent, 2009, Grootste Onderscheiding).


Het onderzoeksgebied van Merijn omvat het grondwettelijk en institutioneel recht (zowel intern als de externe betrekkingen) van de Unie. Inzake materieel recht behoren ook verschillende domeinen van de interne markt tot zijn interesses.

 

Biblio en contactgegevens.

 

foto Merijn Chamon